máy photocopy , cho thuê máy photocopy , bán máy photocopy , sửa máy photocopy , du lịch hàn quốc , áo đôi

HỘI NGHỊ HỌC TẬP, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 05-CT/TW, NGÀY 15/5/2016 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ “ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH”

Đăng lúc: Thứ năm - 29/12/2016 04:59 - Người đăng bài viết: admin
HỘI NGHỊ HỌC TẬP, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 05-CT/TW, NGÀY 15/5/2016 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ “ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH”
 
     Thực hiện Hướng dẫn số 27, ngày 14/11/2016 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Thái Nguyên về việc tổ chức Học tập, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Gọi tắt là Chỉ thị số 05-CT/TW).
Ngày 23 tháng 12 năm 2016, tại Hội trường số 1 trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch đã tổ chức Hội nghị Học tập, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị, 100%  cán bộ, giảng viên, viên chức lao động nhà trường đã tham dự Hội nghị một cách nghiêm túc, tiếp thu những nội dung cơ bản của Hội nghị.
     Hội nghị đã vinh dự được đón đồng chí Vũ Quốc Khánh – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thái Nguyên đến dự và quán triệt những nội dung cơ bản, yêu cầu của Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và truyền đạt nội dung chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trong đó, nhấn mạnh đến ý nghĩa, những điểm mới của Chỉ thị 05-CT/TW; phân tích những nét lớn trong cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, qua đó làm nổi bật một nhân cách lớn, tư tưởng lớn, một tấm gương của đạo đức cách mạng sáng ngời, suốt đời gắn bó với dân, hết lòng vì sự nghiệp cách mạng của toàn Đảng, toàn dân. Đồng chí nhấn mạnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho dân tộc ta một di sản hết sức quý báu, đó là tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, vì vậy trách nhiệm của thế hệ hôm nay và mai sau là phải giữ gìn, bảo vệ, kế thừa và phát huy những giá trị tư tưởng, đạo đức và phong cách của Người, đưa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nền tảng tinh thần trong đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ công bằng, văn minh cũng như xây dựng nhà trường ngày càng vững mạnh.
Đc Vũ Quốc Khánh - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thái Nguyên đến dự và truyền đạt tại Hội nghị.
 
     Tiếp theo, đồng chí Lê Thị Kim Dung - Bí thư Đảng ủy đã triển khai Kế hoạch số 164-KH/ĐU, ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Đảng ủy Trường Cao đẳng thương mại và Du lịch về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, trong đó nhấn mạnh các nội dung công việc chủ yếu, cần tập trung thực hiện từ nay đến 2021. Đồng chí yêu cầu các đồng chí trong cấp ủy, cán bộ, lãnh đạo chủ chốt nhà trường cần nghiêm túc nghiên cứu, thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ trong tâm như: Các cấp ủy cần lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm theo”. Người đứng đầu phải gương mẫu xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cán bộ, đảng viên, giảng viên, viên chức lao động của nhà trường, tùy theo chức năng và nhiệm vụ của mình, xây dựng và báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch với chi bộ hoặc phòng, khoa đang công tác. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức Đảng hàng năm và cả nhiệm kỳ. Đưa việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị vào chương trình, kế hoạch hành động, thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XII) về tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; coi đó là nhiệm vụ, là công việc thường xuyên, hàng ngày của mỗi tổ chức Đảng và đảng viên để xây dựng Đảng bộ trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch ngày càng vững mạnh cả về chính trị - tư tưởng, thống nhất về ý chí và hành động, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXI đã đề ra. 
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc