máy photocopy , cho thuê máy photocopy , bán máy photocopy , sửa máy photocopy , du lịch hàn quốc , áo đôi

Thông báo về việc triển khai đề tài, nhiệm vụ khoa học năm học 2016-2017

Thông báo về việc triển khai đề tài, nhiệm vụ khoa học năm học 2016-2017

Để triển khai các đề tài, nhiệm vụ khoa học năm học 2016-2017, Nhà trường yêu cầu các đơn vị công tác trong Trường tổ chức cho cán bộ, giảng viên trong đơn vị đăng ký thực hiện các đề tài, nhiệm vụ khoa học, sáng kiến cải tiến trong năm học 2016 – 2017. Các đề tài, nhiệm vụ khoa học đăng ký đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, giải quyết các vấn đề thiết thực của Nhà trường, hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động đào tạo và quản lý đào tạo.

Đăng lúc: 18-08-2016 03:40:44 AM | Đã xem: 1365 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo , NGHIÊN CỨU KHOA HỌC , Văn bản quản lý KHCN
Triển khai đề tài, nhiệm vụ khoa học năm học 2015-2016

Triển khai đề tài, nhiệm vụ khoa học năm học 2015-2016

Để triển khai các đề tài, nhiệm vụ khoa học năm học 2015-2016, Nhà trường yêu cầu các đơn vị công tác trong Trường tổ chức cho cán bộ, giảng viên trong đơn vị đăng ký thực hiện các đề tài, nhiệm vụ khoa học, sáng kiến cải tiến trong năm học 2015 – 2016.

Đăng lúc: 27-08-2015 11:25:15 AM | Đã xem: 1472 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo , Văn bản quản lý KHCN