máy photocopy , cho thuê máy photocopy , bán máy photocopy , sửa máy photocopy , du lịch hàn quốc , áo đôi

2021-CĐR-TC-Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn

2021-CĐR-TC-Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn

Đăng lúc: 11-12-2023 09:57:38 AM | Đã xem: 86 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chuẩn đầu ra

2021-CĐR-TC-Kế toán doanh nghiệp - cập nhật

2021-CĐR-TC-Kế toán doanh nghiệp - cập nhật

Đăng lúc: 11-12-2023 09:56:38 AM | Đã xem: 84 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chuẩn đầu ra

2021-CĐR-CĐ-Kế toán doanh nghiệp - cập nhật

2021-CĐR-CĐ-Kế toán doanh nghiệp - cập nhật

Đăng lúc: 11-12-2023 09:55:36 AM | Đã xem: 72 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chuẩn đầu ra

2021 - CĐR - TC - Quản lý và bán hàng siêu thị

2021 - CĐR - TC - Quản lý và bán hàng siêu thị

Đăng lúc: 11-12-2023 09:54:37 AM | Đã xem: 73 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chuẩn đầu ra

2020 - CĐR - CĐ - Kinh doanh thương mại

2020 - CĐR - CĐ - Kinh doanh thương mại

Đăng lúc: 11-12-2023 09:53:44 AM | Đã xem: 75 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chuẩn đầu ra

2019-CĐR-TC-Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn

2019-CĐR-TC-Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn

Đăng lúc: 11-12-2023 09:52:23 AM | Đã xem: 55 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chuẩn đầu ra

2019-CĐR-TC-Kế toán doanh nghiệp

2019-CĐR-TC-Kế toán doanh nghiệp

Đăng lúc: 11-12-2023 09:51:23 AM | Đã xem: 514 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chuẩn đầu ra

2019-CĐR-TC- QL&KDNH&DVAU

2019-CĐR-TC- QL&KDNH&DVAU

Đăng lúc: 11-12-2023 09:50:22 AM | Đã xem: 545 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chuẩn đầu ra

2019-CĐR-TC- QL&KDDL

2019-CĐR-TC- QL&KDDL

Đăng lúc: 11-12-2023 09:49:24 AM | Đã xem: 547 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chuẩn đầu ra

2019-CĐR-TC- KTCBMA

2019-CĐR-TC- KTCBMA

Đăng lúc: 11-12-2023 09:48:31 AM | Đã xem: 542 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chuẩn đầu ra

2019-CĐR-CĐ-Kế toán doanh nghiệp

2019-CĐR-CĐ-Kế toán doanh nghiệp

Đăng lúc: 11-12-2023 09:47:16 AM | Đã xem: 532 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chuẩn đầu ra

2019-CĐR-CĐ- Quản trị nhà hàng

2019-CĐR-CĐ- Quản trị nhà hàng

Đăng lúc: 11-12-2023 09:46:14 AM | Đã xem: 73 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chuẩn đầu ra

2019-CĐR-CĐ- KTCBMA

2019-CĐR-CĐ- KTCBMA

Đăng lúc: 11-12-2023 09:45:13 AM | Đã xem: 532 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chuẩn đầu ra

2019-CĐR-CĐ- HDDL

2019-CĐR-CĐ- HDDL

Đăng lúc: 11-12-2023 09:44:06 AM | Đã xem: 549 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chuẩn đầu ra

2019 - CHUẨN ĐẨU RA-TC-CNTT

2019 - CHUẨN ĐẨU RA-TC-CNTT

Đăng lúc: 11-12-2023 09:43:07 AM | Đã xem: 68 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chuẩn đầu ra

2019 - CĐR - TC - Thương mại điện tử

2019 - CĐR - TC - Thương mại điện tử

Đăng lúc: 11-12-2023 09:42:10 AM | Đã xem: 69 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chuẩn đầu ra

2019 - CĐR - TC - Kinh doanh thương mại dịch vụ

2019 - CĐR - TC - Kinh doanh thương mại dịch vụ

Đăng lúc: 11-12-2023 09:41:10 AM | Đã xem: 66 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chuẩn đầu ra

2019 - CĐR - CĐ - Quản trị kinh doanh

2019 - CĐR - CĐ - Quản trị kinh doanh

Đăng lúc: 11-12-2023 09:39:07 AM | Đã xem: 55 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chuẩn đầu ra