máy photocopy , cho thuê máy photocopy , bán máy photocopy , sửa máy photocopy , du lịch hàn quốc , áo đôi

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

Tên ngành, nghề: Thương mại điện tử

Đăng lúc: 06-04-2021 04:35:34 PM | Đã xem: 550 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Trung cấp

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

Tên ngành, nghề: Quản lý và kinh doanh du lịch

Đăng lúc: 06-04-2021 04:33:33 PM | Đã xem: 478 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Trung cấp

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

Tên ngành, nghề: Quản lý và kinh doanh nhà hàng và dịch vụ ăn uống

Đăng lúc: 06-04-2021 04:31:15 PM | Đã xem: 453 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Trung cấp

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

Tên ngành, nghề: Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn

Đăng lúc: 06-04-2021 04:29:21 PM | Đã xem: 527 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Trung cấp

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

Tên ngành, nghề: Kỹ thuật chế biến món ăn

Đăng lúc: 06-04-2021 04:27:42 PM | Đã xem: 559 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Trung cấp

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

Tên ngành, nghề: Kinh doanh thương mại và dịch vụ

Đăng lúc: 06-04-2021 04:26:04 PM | Đã xem: 479 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Trung cấp

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

Tên ngành, nghề: Kế toán doanh nghiệp

Đăng lúc: 06-04-2021 04:24:33 PM | Đã xem: 426 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Trung cấp

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

Tên ngành, nghề: Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)

Đăng lúc: 06-04-2021 04:22:50 PM | Đã xem: 422 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Trung cấp