máy photocopy , cho thuê máy photocopy , bán máy photocopy , sửa máy photocopy , du lịch hàn quốc , áo đôi

2022-CTĐT-TC-QLKD NH&DVAU

2022-CTĐT-TC-QLKD NH&DVAU

Đăng lúc: 07-12-2023 04:02:43 PM | Đã xem: 588 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Trung cấp

2022-CTĐT-TC-QL&KDDl

2022-CTĐT-TC-QL&KDDl

Đăng lúc: 07-12-2023 04:01:46 PM | Đã xem: 555 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Trung cấp

2022-CTĐT-TC-NVNHKS

2022-CTĐT-TC-NVNHKS

Đăng lúc: 07-12-2023 04:00:48 PM | Đã xem: 556 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Trung cấp

2022-CTĐT-TC-Kỹ thuật CBMA

2022-CTĐT-TC-Kỹ thuật CBMA

Đăng lúc: 07-12-2023 03:59:53 PM | Đã xem: 564 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Trung cấp

2022-CTĐT-TC-Kế toán doanh nghiệp

2022-CTĐT-TC-Kế toán doanh nghiệp

Đăng lúc: 07-12-2023 03:58:51 PM | Đã xem: 563 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Trung cấp

2022-CTĐT-TC- Công nghệ TT (UDPM)

2022-CTĐT-TC- Công nghệ TT (UDPM)

Đăng lúc: 07-12-2023 03:57:55 PM | Đã xem: 111 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Trung cấp

2022 - CTĐT - TC - Thương mại điện tử

2022 - CTĐT - TC - Thương mại điện tử

Đăng lúc: 07-12-2023 03:27:01 PM | Đã xem: 79 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Trung cấp

2022 - CTĐT - TC- Quản lý và bán hàng siêu thị

2022 - CTĐT - TC- Quản lý và bán hàng siêu thị

Đăng lúc: 07-12-2023 03:26:03 PM | Đã xem: 82 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Trung cấp

2022 - CTĐT - TC - Kinh doanh thương mại dịch vụ

2022 - CTĐT - TC - Kinh doanh thương mại dịch vụ

Đăng lúc: 07-12-2023 03:24:57 PM | Đã xem: 88 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Trung cấp

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

Tên ngành, nghề: Thương mại điện tử

Đăng lúc: 06-04-2021 04:35:34 PM | Đã xem: 668 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Trung cấp

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

Tên ngành, nghề: Quản lý và kinh doanh du lịch

Đăng lúc: 06-04-2021 04:33:33 PM | Đã xem: 579 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Trung cấp

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

Tên ngành, nghề: Quản lý và kinh doanh nhà hàng và dịch vụ ăn uống

Đăng lúc: 06-04-2021 04:31:15 PM | Đã xem: 548 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Trung cấp

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

Tên ngành, nghề: Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn

Đăng lúc: 06-04-2021 04:29:21 PM | Đã xem: 637 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Trung cấp

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

Tên ngành, nghề: Kỹ thuật chế biến món ăn

Đăng lúc: 06-04-2021 04:27:42 PM | Đã xem: 653 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Trung cấp

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

Tên ngành, nghề: Kinh doanh thương mại và dịch vụ

Đăng lúc: 06-04-2021 04:26:04 PM | Đã xem: 587 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Trung cấp

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

Tên ngành, nghề: Kế toán doanh nghiệp

Đăng lúc: 06-04-2021 04:24:33 PM | Đã xem: 510 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Trung cấp

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

Tên ngành, nghề: Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)

Đăng lúc: 06-04-2021 04:22:50 PM | Đã xem: 503 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Trung cấp