máy photocopy , cho thuê máy photocopy , bán máy photocopy , sửa máy photocopy , du lịch hàn quốc , áo đôi

Thông báo về việc chỉnh sửa đề cương chi tiết học phần theo mẫu mới

Để tiếp tục tăng cường công tác quản lý nội dung, chương trình đào tạo và thực hiện đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, căn cứ Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và cụ thể hóa Quy chế của Trường ...

Đăng lúc: 29-01-2015 03:49:17 PM | Đã xem: 2459 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo , NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Đăng ký đề tài khoa học công nghệ cấp tỉnh năm 2016

Thực hiện công văn số 19/KHCN-QLKH ngày 13 tháng 1 năm 2015 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2016, Nhà trường thông báo để các đơn vị, cá nhân trong trường được biết và đăng ký đề tài KHCN cấp tỉnh năm 2016 như sau:

Đăng lúc: 27-01-2015 03:47:36 PM | Đã xem: 2510 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Thông báo về việc triển khai đề tài, nhiệm vụ khoa học năm học 2014-2015

Thông báo về việc triển khai đề tài, nhiệm vụ khoa học năm học 2014-2015

Để triển khai các đề tài, nhiệm vụ khoa học năm học 2014-2015, Nhà trường yêu cầu các đơn vị công tác trong Trường tổ chức cho cán bộ, giảng viên trong đơn vị đăng ký thực hiện các đề tài, nhiệm vụ khoa học, sáng kiến cải tiến trong năm học 2014 – 2015

Đăng lúc: 20-08-2014 07:54:24 AM | Đã xem: 2135 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo , NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Quy định tổ chức và quản lý hoạt động khoa học

Quy định về tổ chức và quản lý hoạt động khoa học trong trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch

Đăng lúc: 13-02-2014 04:45:23 PM | Đã xem: 545 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: NGHIÊN CỨU KHOA HỌC