máy photocopy , cho thuê máy photocopy , bán máy photocopy , sửa máy photocopy , du lịch hàn quốc , áo đôi

CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

Đăng lúc: Thứ năm - 13/02/2014 16:04 - Người đăng bài viết: admin
PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH
 
   I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
   1. Chức năng: Tham mưu, giúp việc cho Ban Giám hiệu thực hiện các công tác: tổ chức bộ máy, nhân sự; bảo vệ chính trị nội bộ; chế độ chính sách đối với CBVCLĐ; thi đua, khen thưởng và kỷ luật; hành chính (văn thư, lưu trữ, lễ tân, khánh tiết và điều hành phương tiện phục vụ công tác của Nhà trường); bảo đảm an ninh trật tự.
   2. Nhiệm vụ:
* Công tác tổ chức, bộ máy, nhân sự:
   - Xây dựng tổ chức bộ máy của Nhà trường theo quy định của Nhà nước và Bộ Công Thương, xây dựng đề án thành lập, chia tách, sáp nhập, giải thể, cơ cấu các phòng, khoa, bộ môn, trung tâm.
   - Xây dựng chiến lược phát triển đội ngũ, quy hoạch đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, viên chức, nhân viên phục vụ theo từng giai đoạn trung hạn, dài hạn; xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức có hiệu quả.
   - Xây dựng và tổ chức thực hiện quy trình tuyển dụng giảng viên, viên chức, người lao động theo đúng quy định của Nhà nước; chuẩn bị văn bản và thủ tục để Hiệu trưởng ký các hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động với cán bộ, giảng viên, viên chức lao động Nhà trường.
   - Xây dựng vị trí việc làm trong Nhà trường, sắp xếp, bố trí, tiếp nhận, điều động cán bộ, viên chức trong Nhà trường phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quy mô phát triển của từng đơn vị. Xây dựng và quản lý các định mức lao động và ngày công, giờ công của cán bộ, viên chức lao động; tổng hợp khối lượng giờ giảng đã quy đổi của giảng viên theo học kỳ, năm học. Thực hiện công tác đánh giá, xếp loại giảng viên, viên chức lao động.
   - Thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, viên chức, người lao động như: nâng bậc lương, thay đổi chức danh nghề nghiệp, thăng hạng chức danh nghề nghiệp, chế độ nghỉ ốm đau, thai sản, dưỡng sức…
   - Quản lý, cập nhật, bổ sung hồ sơ cán bộ, viên chức, người lao động theo quy định.
   - Đề xuất sắp xếp, bố trí, bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ theo phân cấp.
   - Làm đầu mối trong việc xây dựng các văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, các tổ chức trong Nhà trường; xây dựng các văn bản thực hiện các nhiệm vụ được giao, như: các quyết định, công văn, báo cáo, thông báo…; tham mưu cho Hiệu trưởng thành lập các hội đồng tư vấn.
   - Thống kê và báo cáo về công tác tổ chức nhân sự theo định kỳ và đột xuất.
   - Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, làm đầu mối trong việc phổ biến, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến CBVCLĐ Nhà trường.
* Công tác hành chính:
   - Thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, quản lý và sử dụng con dấu của Trường.
   - Soạn thảo, ban hành văn bản thuộc các lĩnh vực được giao và theo yêu cầu của Hiệu trưởng. Chỉ đạo nghiệp vụ hành chính, văn thư, lưu trữ đối với cán bộ làm công tác văn thư, lưu trữ và các đơn vị công tác thuộc Trường.
   - Theo dõi, nắm tình hình, tổng hợp, thống kê, báo cáo về công tác hành chính và các hoạt động của Nhà trường.
   - Phối hợp tổ chức các hội nghị, các ngày lễ; đảm nhiệm khâu phục vụ, lễ tân, khánh tiết trong các hội nghị và các cuộc họp của Trường; phục vụ công tác của Ban Giám hiệu và các hoạt động chung của Nhà trường.
   - Phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng gặp tiếp xúc, trao đổi với các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể trong và ngoài Trường.
   - Quản lý và điều hành xe ô tô phục vụ công tác của Ban Giám hiệu và các hoạt động của Nhà trường.
* Công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật:
   - Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật theo quy định hiện hành; xây dựng kế hoạch, biện pháp để thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật của Nhà trường.
   - Tổ chức phát động, theo dõi và sơ tổng kết các phong trào thi đua trong CBVCLĐ và HSSV; liên hệ với các cơ quan hữu quan về thi đua, khen thưởng để tổ chức các hoạt động thi đua; hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đề nghị tặng các danh hiệu thi đua cho các tập thể và cá nhân của Trường.
* Công tác bảo đảm an ninh trật tự, quốc phòng - quân sự:
   - Lập phương án bảo vệ Nhà trường; tổ chức thực hiện công tác đản bảo an toàn tài sản của Nhà trường và của học sinh, sinh viên, giữ gìn tốt an ninh trật tự trong Nhà trường; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị công tác thuộc Trường và các lực lượng an ninh trong khu vực để giải quyết tốt các vụ việc khi xảy ra.
- Thực hiện công tác xây dựng và tổ chức huấn luyện lực lượng tự vệ của Nhà trường theo quy định và hướng dẫn của cấp trên.
   II. CƠ CẤU TỔ CHỨC

   1.  Trưởng phòng:           Thạc sĩ Lê Thị Thu Thủy
                                             ĐT: 0912.971.676
                                             Email: Lethuytmdl@gmail.com
 2. Phó Trưởng phòng:    Thạc sĩ Nguyễn Thị Thu Hiển
                                             ĐT: 0982.852.307
                                          Email: nguyentrangquynh93@gmail.com

  
   3. Tổng số cán bộ, nhân viên: 07.
   Trong đó:      - Trình độ Thạc sĩ: 02.
                        - Trình độ đại học: 02.
                        - Trình độ trung cấp: 01.
                        - Trình độ sơ cấp: 02.
 


Tập thể cán bộ, nhân viên Phòng Tổ chức – Hành chính
Tác giả bài viết: Phòng Tổ chức - Hành chính
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc