máy photocopy , cho thuê máy photocopy , bán máy photocopy , sửa máy photocopy , du lịch hàn quốc , áo đôi

HỘI NGHỊ HỌC TẬP,  QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI  VÀ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ BẢY, BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII

HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI VÀ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ BẢY, BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII

Thực hiện Kế hoạch số 79-KH/TU, ngày 19 tháng 05 năm 2018 của Thành ủy Thái Nguyên và Kế hoạch số 351-KH/ĐU, ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Đảng ủy trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch. Sáng nay, ngày 10 tháng 07 năm 2018, tại Hội trường số 1 trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung Ương Đảng khóa XII (Hội nghị TW7 khóa XII) đến toàn thể cán bộ, đảng viên, giảng viên của nhà trường.

Đăng lúc: 10-07-2018 10:56:59 AM | Đã xem: 588 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Đoàn thể , Đảng ủy
Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết  Đại hội khóa XXI (nhiệm kỳ 2015-2020)

Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội khóa XXI (nhiệm kỳ 2015-2020)

Chiều ngày 24/4/2018, Đảng bộ Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội khóa XXI (nhiệm kỳ 2015-2020).

Đăng lúc: 27-04-2018 11:22:16 AM | Đã xem: 224 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Đảng ủy
ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH LẦN THỨ XXI, NHIỆM KỲ 2015-2020

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH LẦN THỨ XXI, NHIỆM KỲ 2015-2020

Thực hiện Chỉ thị số 36 CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW, ngày 18/8/2014 của Ban Tổ chức Trung ương; Kế hoạch số 77-KH/TU, ngày 20/10/2014 của tỉnh Thái Nguyên về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng...

Đăng lúc: 15-06-2015 05:16:58 AM | Đã xem: 2112 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đoàn thể , Đảng ủy

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2014 VÀ TRIỂN KHAI HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ “TƯ TƯỞNG, TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH” NĂM 2015

Sáng 7/02/2015, Đảng bộ trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch đã tổ chức Hội nghị "Tổng kết công tác Đảng năm 2014, phương hướng, nhiệm vụ năm 2015" và triển khai học tập chuyên đề “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2015...

Đăng lúc: 10-02-2015 02:05:09 AM | Đã xem: 2570 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Đoàn thể , Đảng ủy

Thực hiện Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Căn cứ Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/1/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Đăng lúc: 16-10-2014 10:58:46 AM | Đã xem: 26328 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đoàn thể , Đảng ủy
Đăng lúc: 29-07-2014 03:35:24 AM | Đã xem: 915 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đoàn thể , Đảng ủy
Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2013

Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2013

Trong không khí phấn khởi chào đón năm mới 2014, Đảng ủy Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2013 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2014.

Đăng lúc: 25-04-2014 03:39:49 AM | Đã xem: 996 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đoàn thể , Đảng ủy