máy photocopy , cho thuê máy photocopy , bán máy photocopy , sửa máy photocopy , du lịch hàn quốc , áo đôi

Thông báo triển khai đăng ký học theo học chế tín chỉ

Thông báo triển khai đăng ký học theo học chế tín chỉ

Đến thời điểm này, phòng Đào tạo đã hoàn thiện xong Thời khóa biểu dự kiến học kỳ II năm học 2014-2015 với các lớp học theo học chế tín chỉ. Để sớm hoàn thiện danh sách sinh viên theo học các lớp, phòng Đào tạo đề nghị sinh viên các lớp CA8 tiến hành việc đăng ký học theo các bước như sau...

Đăng lúc: 12-01-2015 08:49:35 PM | Đã xem: 675 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đào tạo

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TÁCH LỚP

Để đáp ứng nguyện vọng học tập của nhiều học sinh lớp TA51NC1, trong thời gian tới, Nhà trường chủ trương tách lớp TA51NC1 thành 2 lớp TA51NC1 và TA51NC2 kế hoạch cụ thể như sau:

Đăng lúc: 03-11-2014 07:55:35 PM | Đã xem: 600 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đào tạo
Đăng lúc: 10-10-2014 12:20:02 AM | Đã xem: 616 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đào tạo
Đăng lúc: 03-06-2014 12:28:25 AM | Đã xem: 923 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đào tạo , Kế hoạch đào tạo
Đăng lúc: 18-04-2014 04:00:35 AM | Đã xem: 596 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đào tạo
Đăng lúc: 15-04-2014 08:47:37 PM | Đã xem: 498 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đào tạo
Đăng lúc: 14-04-2014 04:04:50 AM | Đã xem: 516 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đào tạo