máy photocopy , cho thuê máy photocopy , bán máy photocopy , sửa máy photocopy , du lịch hàn quốc , áo đôi

Đăng lúc: 23-12-2015 09:14:06 AM | Đã xem: 1589 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đào tạo
Đăng lúc: 23-12-2015 09:04:09 AM | Đã xem: 1421 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đào tạo
KẾ HOẠCH THI HỌC KỲ II( ĐỢT 2) NĂM HỌC 2014 -2015

KẾ HOẠCH THI HỌC KỲ II( ĐỢT 2) NĂM HỌC 2014 -2015

Các lớp CA8, CLT8, CLT9, TA51NC1,2 & Tín Chỉ

Đăng lúc: 04-06-2015 05:57:43 AM | Đã xem: 1681 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đào tạo
Đăng lúc: 04-06-2015 03:28:36 AM | Đã xem: 1771 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đào tạo
KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2014 - 2015

KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2014 - 2015

Nhà trường tổ chức lễ bế giảng và phát bằng tốt nghiệp tại Trường (Số 478, Đường Thống Nhất – TP Thái Nguyên) vào thời gian ...

Đăng lúc: 15-04-2015 09:27:33 AM | Đã xem: 1660 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đào tạo
Thông báo triển khai đăng ký học theo học chế tín chỉ

Thông báo triển khai đăng ký học theo học chế tín chỉ

Đến thời điểm này, phòng Đào tạo đã hoàn thiện xong Thời khóa biểu dự kiến học kỳ II năm học 2014-2015 với các lớp học theo học chế tín chỉ. Để sớm hoàn thiện danh sách sinh viên theo học các lớp, phòng Đào tạo đề nghị sinh viên các lớp CA8 tiến hành việc đăng ký học theo các bước như sau...

Đăng lúc: 13-01-2015 02:49:35 AM | Đã xem: 606 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đào tạo
KẾ HOẠCH THI HỌC KỲ I( ĐỢT 2) NĂM HỌC 2014 -2015

KẾ HOẠCH THI HỌC KỲ I( ĐỢT 2) NĂM HỌC 2014 -2015

Các lớp CA7, CA8, CA9, CAT8, CLT8,9, TA50NC5, TA51 & Tín Chỉ

Đăng lúc: 13-01-2015 02:47:02 AM | Đã xem: 711 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đào tạo

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TÁCH LỚP

Để đáp ứng nguyện vọng học tập của nhiều học sinh lớp TA51NC1, trong thời gian tới, Nhà trường chủ trương tách lớp TA51NC1 thành 2 lớp TA51NC1 và TA51NC2 kế hoạch cụ thể như sau:

Đăng lúc: 04-11-2014 01:55:35 AM | Đã xem: 558 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đào tạo

KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP

Lớp TA50NC3 – Định Hóa

Đăng lúc: 04-11-2014 01:53:45 AM | Đã xem: 566 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đào tạo
Đăng lúc: 04-11-2014 01:52:08 AM | Đã xem: 509 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đào tạo
Đăng lúc: 23-10-2014 06:20:46 AM | Đã xem: 534 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đào tạo
Đăng lúc: 23-10-2014 06:16:35 AM | Đã xem: 545 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đào tạo
Đăng lúc: 10-10-2014 06:20:02 AM | Đã xem: 575 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đào tạo

KẾ HOẠCH THI HỌC KỲ I( ĐỢT 1) NĂM HỌC 2014 -2015

Các lớp CA7, CAN7, CA8, CA9, CLT8, 9, TA50, TA51 & Tín Chỉ

Đăng lúc: 10-10-2014 06:03:18 AM | Đã xem: 857 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đào tạo , Kế hoạch đào tạo
Đăng lúc: 03-06-2014 06:28:25 AM | Đã xem: 860 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đào tạo , Kế hoạch đào tạo
Đăng lúc: 03-06-2014 06:18:01 AM | Đã xem: 543 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đào tạo

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC TẬP NĂM HỌC 2014-2015

Các lớp niên chế. Học kỳ I Năm học 2014-2015

Đăng lúc: 29-05-2014 05:40:37 AM | Đã xem: 759 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đào tạo

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC TẬP NĂM HỌC 2014-2015

Các lớp theo học chế tín chỉ. Học kỳ I Năm học 2014-2015

Đăng lúc: 28-05-2014 10:12:32 AM | Đã xem: 740 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đào tạo
Đăng lúc: 28-05-2014 05:18:58 AM | Đã xem: 599 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đào tạo
Đăng lúc: 28-05-2014 04:06:41 AM | Đã xem: 528 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đào tạo
1 2  Trang sau