máy photocopy , cho thuê máy photocopy , bán máy photocopy , sửa máy photocopy , du lịch hàn quốc , áo đôi

Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2019 - 2020

Đăng lúc: Thứ năm - 17/10/2019 15:40 - Người đăng bài viết: admin
CHƯƠNG TRÌNH
Công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học
năm học 2019 - 2020
-----------
 
     Năm học 2019 - 2020 là năm các cơ sở Đoàn khối trường học thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam và tiếp tục triển khai các Kết luận, Đề án, Kế hoạch đã được Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Thái Nguyên khóa XIV, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Thành đoàn Thái Nguyên khóa XVI ban hành nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thái Nguyên lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Thái Nguyên lần thứ XVI; Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, 89 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 70 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam. Căn cứ Chương trình số 33-Ctr/TĐTN ngày 16/9/2019 của Ban Thường vụ Thành đoàn Thái Nguyên về công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2019 - 2020, Ban Thường vụ Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch ban hành Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2019 - 2020, cụ thể như sau:
I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
     1. Tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVIII; tăng cường tổ chức các hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho đoàn viên, học sinh, sinh viên.
     2. Đẩy mạnh công tác giáo dục của Đoàn. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm  70 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2020), 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020), 89 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2020), 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020).
     3. Đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng phong trào thanh niên tình nguyện; chú trọng hoạt động tình nguyện thường xuyên trong học sinh trung cấp, Cao đẳng gắn với chuyên môn, chuyên ngành của đội hình tình nguyện trong khối Cao đẳng, Trung cấp; tăng cường vai trò của giáo viên, giảng viên trẻ trong phong trào thanh niên tình nguyện.
     4. Triển khai có hiệu quả các phong trào “Sinh viên 5 tốt”(hệ Cao đẳng), “Học sinh 3 rèn luyện” (Hệ trung cấp chuyên nghiệp). Chú trọng các giải pháp thúc đẩy hoạt động sáng tạo trong đoàn viên, học sinh, sinh viên; hỗ trợ sinh viên, học sinh khởi nghiệp sáng tạo.
     5. Nâng cao chất lượng công tác tổ chức và xây dựng Đoàn trong trường học. Tập trung phát triển lực lượng đoàn viên mới có chất lượng, đủ số lượng; xây dựng tổ chức cơ sở đoàn “3 chủ động”.
II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN
     1. 100% cán bộ, đoàn viên được tuyên truyền, học tập, quán triệt các nghị quyết, kết luận của Đảng, của Đoàn; Tuyên truyền, vận động ĐVTN tham gia cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam.
     2. 100% chi đoàn các trường có công trình, phần việc chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam và 70 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam.
     3. 100% các chi Đoàn tổ chức triển khai phong trào " Sinh viên 5 tốt", “Học sinh 3 rèn luyện”. Đoàn trường tổ chức tuyên dương “Sinh viên 5 tốt”, tổ chức xét chọn, tuyên dương “Học sinh 3 rèn luyện” hàng năm.
     4. 100% chi đoàn tham gia thực hiện công trình thanh niên hỗ trợ tu sửa, xây dựng “Ngôi nhà tình bạn” cho các gia đình học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại các đơn vị; 100% ĐVTN tham gia ủng hộ xây dựng công trình thanh niên cấp thành phố chào mừng Đại hội Đảng các cấp.
     5. Đoàn trường tổ chức ít nhất 1 hoạt động trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2020.
     6. Đoàn trường tổ chức ít nhất 1 hoạt động tư vấn, hướng nghiệp, định hướng nghề nghiệp, việc làm cho học sinh.
     7. Vận động đoàn viên, thanh niên đề xuất 10 ý tưởng, sáng kiến.
     8. Phát triển mới 100 Đoàn viên. Phấn đấu giới thiệu ít nhất 5 đoàn viên ưu tú cho Đảng; ít nhất 1 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng.
III. NỘI DUNG, GIẢI PHÁP
     1. Công tác giáo dục
     1.1. Tiếp tục tổ chức các hoạt động gắn với cụ thể hóa các nội dung của Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi, giai đoạn 2018 - 2022”. Phổ biến và triển khai thực hiện Kết luận số 05 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI về việc “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên”, trong đó các cấp bộ Đoàn trường học tập trung thực hiện các nội dung sau:
     - Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ Đoàn, đảng viên trẻ, xây dựng hình ảnh người cán bộ Đoàn, đảng viên trẻ có bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng, gương mẫu, trung thực, trách nhiệm.
     - Nhân rộng hình thức thi, tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử Việt Nam trên mạng internet để tiếp cận đến đông đảo đoàn viên, thanh niên.
     - Chú trọng công tác giáo dục chính trị cho đoàn viên thông qua sinh hoạt chi đoàn theo chủ điểm, chuyên đề; triển khai học tập các bài học lý luận chính trị (mới) cho đoàn viên với các hình thức hiện đại, hấp dẫn. Khuyến khích thành lập và duy trì hoạt động của Câu lạc bộ Lý luận trẻ trong các trường gắn với các chuyên ngành học của sinh viên.
     - Tổ chức cho đoàn viên, thanh niên đăng ký học tập và làm theo các nội dung cụ thể về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, có theo dõi, kiểm tra, đánh giá thường xuyên. Tổ chức học tập các chuyên đề gắn theo đối tượng:
     + Chuyên đề dành cho cán bộ Đoàn, đoàn viên là giáo viên, giảng viên: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc phát huy dân chủ, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của thanh thiếu nhi” (năm 2019), “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên” (năm 2020).
     + Chuyên đề dành cho đoàn viên, thanh niên là học sinh, sinh viên: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, nói đi đôi với làm” (năm 2019), “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tu dưỡng đạo đức suốt đời” (năm 2020).
     - Tuyên truyền và tổ chức hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn: 105 năm ngày sinh đồng chí Lý Tự Trọng (20/10/1914-20/10/2019), 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2019), 70 năm ngày truyền thống học sinh - sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950-09/01/2020), 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020), 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2020), 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020) và 75 năm Ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020). Trong đó, Đoàn trường tập trung chỉ đạo, tổ chức tốt, hiệu quả, có tính lan tỏa cao đối với xã hội các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống học sinh - sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam, 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tổ chức Liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạng, các cuộc thi tìm hiểu, diễn đàn, tọa đàm, các đợt sinh hoạt chính trị: Tuổi trẻ Việt Nam sắt son niềm tin với Đảng vào dịp kỷ niệm ngày thành lập Đảng (03/02), “Nhớ về Bác - lòng ta trong sáng hơn” vào dịp kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, “Tôi yêu Tổ quốc tôi” vào dịp kỷ niệm Ngày Quốc khánh (02/9).
     - Tổ chức các chương trình về nguồn, đền ơn đáp nghĩa, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ, chăm sóc, tôn tạo và phát huy giá trị các khu di tích lịch sử, di tích cách mạng, di tích văn hóa gắn với hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm. Tổ chức các hoạt động có tính giáo dục vào các buổi sinh hoạt dưới cờ, kết nạp Đoàn, kết nạp Đảng tại các khu di tích, địa chỉ đỏ; các diễn đàn, cuộc thi tìm hiểu lịch sử dân tộc, lịch sử Đảng, Đoàn, Hội cho các khối đối tượng học sinh, sinh viên.
     - Triển khai Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” giai đoạn 2018 - 2022 gắn với triển khai Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 - 2025” của ngành Giáo dục. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”; tổ chức ngày hội “Thanh niên sống đẹp”, ngày hội đọc sách, ngày làm việc tốt; diễn đàn “Xây dựng văn hóa ứng xử học đường”, Chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam”.
     1.2. Tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tham gia góp ý Luật Thanh niên (sửa đổi), các dự án Luật trình Quốc hội có liên quan đến thanh niên. Tổ chức đa dạng các hoạt động trong Ngày pháp luật Việt Nam: Ngày hội “Tuổi trẻ hiểu luật, chấp hành luật”. Tuyên truyền về tác hại và cung cấp kiến thức, kỹ năng phòng, tránh ma túy, các quy định pháp luật về phòng, chống ma túy và tội phạm ma túy. Tổ chức cho đoàn viên, thanh niên ký giao ước thi đua đầu năm học thực hiện cuộc vận động “Ba không với ma túy”.
     1.3. Triển khai Kế hoạch “Đoàn tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái thù địch”. Tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, kịp thời định hướng dư luận cho thanh niên, chú trọng nắm bắt qua mạng xã hội. Phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức tư vấn tâm lý cho học sinh. Thành lập hệ thống cộng tác viên ở các chi đoàn; duy trì các tổ, đội, nhóm nắm bắt, thăm dò dư luận, định kỳ hàng tháng báo cáo chuyên đề về dư luận thanh niên trường học.
     2. Tổ chức các phong trào hành động cách mạng
     2.1. Phong trào “Thanh niên tình nguyện”
     2.1.1. Phấn đấu mỗi đoàn viên, thanh niên trường học tham gia ít nhất 01 hoạt động tình nguyện trong năm học. Tổ chức cho đoàn viên, thanh niên đăng ký tham gia, theo dõi quá trình thực hiện, tổ chức đa dạng các hoạt động tình nguyện, tạo môi trường để học sinh, sinh viên có điều kiện cống hiến, trưởng thành. Phát huy vai trò của giáo viên, giảng viên trẻ trong việc hướng dẫn, theo dõi, tham gia cùng học sinh, sinh viên trong các hoạt động tình nguyện.
     2.1.2. Tổ chức các hoạt động tình nguyện thường xuyên, tại chỗ gắn với nhiệm vụ chính trị của Nhà trường, địa phương nơi trường đóng tại địa bàn như: tham gia giữ gìn cảnh quan, môi trường học đường; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông, an ninh trật tự, các hoạt động an sinh xã hội… Đoàn các trường đảm bảo duy trì đều đặn và có các hoạt động cụ thể, thiết thực đối với các đội hình thường xuyên, tại chỗ.
     2.1.3. Triển khai chiến dịch thanh niên tình nguyện “Mùa hè xanh” năm 2020 với phương thức: tổ chức theo giai đoạn gắn với địa bàn cụ thể.
     2.1.4. Tiếp tục triển khai chương trình “Tiếp sức mùa thi” theo hướng tập trung các hoạt động hỗ trợ thiết thực cho thí sinh trước kỳ thi: ôn luyện thi, hỗ trợ học bổng cho học sinh nghèo …tại các địa bàn vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn; tổ chức chương trình “Xuân tình nguyện”, “Tình nguyện mùa đông” phù hợp với điều kiện của đoàn trường. Tổ chức các hoạt động tình nguyện thường xuyên, tại chỗ như “Thứ bảy tình nguyện”, “Chủ nhật xanh”, “Hiến máu nhân đạo”, các hoạt động hưởng ứng phong trào Phòng chống tác hại của rác thải nhựa”. Tiếp tục củng cố, xây dựng mô hình cổng trường an toàn giao thông.
     2.1.5. Tăng cường ứng dụng các ý tưởng, sáng kiến mới, các dự án tình nguyện vào thực tiễn, nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động tình nguyện. Tăng cường tập huấn kiến thức, kỹ năng cho các đội hình tình nguyện, đảm bảo an toàn, kỷ luật, đoàn kết trong quá trình tham gia hoạt động; duy trì phối hợp chặt chẽ giữa Đoàn trường có đội hình tình nguyện với Đoàn tại địa phương. Tăng cường hoạt động truyền thông đối với các hoạt động, đội hình, tấm gương tình nguyện trong trường học.
     2.2. Phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”
     2.2.1. Đoàn trường cụ thể hóa các nội dung trong Kết luận số 02 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI về “Các giải pháp thúc đẩy hoạt động sáng tạo trong thanh, thiếu nhi”, trong đó tập trung thực hiện một số nội dung sau:
     - Đưa nội dung sinh hoạt chuyên đề về sáng tạo vào trong chương trình sinh hoạt chi đoàn. Vận động đoàn viên, thanh niên tham gia cuộc vận động “Mỗi thanh niên trường học một ý tưởng, sáng kiến”; tích cực chia sẻ thông tin ý tưởng, sáng kiến qua Cổng thông tin “Ngân hàng ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam” và ứng dụng di động “Sáng tạo trẻ”.
     - Triển khai các giải pháp tổng hợp, biểu dương và sử dụng các ý tưởng sáng tạo của thanh niên. Có hình thức phân hóa, phát huy các nội dung ý tưởng sáng tạo của học sinh, sinh viên theo nhóm đối tượng, ngành học, trường học để khuyến khích tối đa khả năng sáng tạo của học sinh, sinh viên. Đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền về các cuộc thi, các hoạt động sáng tạo trước, trong và sau khi chương trình được tổ chức.
     - Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong việc hiện thực hóa các ý tưởng, sáng kiến của học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên trẻ đi vào thực tiễn.
     - Triển khai, tham gia chương trình “Tri thức trẻ vì giáo dục” năm 2019, 2020. Phối hợp tuyên truyền, đẩy mạnh hoạt động đăng ký bảo hộ sáng chế, sở hữu trí tuệ.
     2.2.2. Tổ chức các hội thảo khoa học, diễn đàn hướng dẫn phương pháp nghiên cứu khoa học, các cuộc thi học thuật cho học sinh, sinh viên Phát huy vai trò của giáo viên, giảng viên, nhà khoa học trẻ trong hỗ trợ sinh viên, học sinh nghiên cứu khoa học. Tổ chức các buổi “Gặp gỡ nhà khoa học”, “Nói chuyện với các chuyên gia”, các hoạt động gặp gỡ sinh viên, giảng viên trẻ với các cá nhân tiêu biểu, điển hình đã thành công trên các lĩnh vực.
     2.2.3. Tổ chức cuộc thi, giải thưởng phát huy khả năng sáng tạo của học sinh, sinh viên. Khuyến khích học sinh, sinh viên đăng ký và thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học giải quyết góp phần phát triển kinh tế - xã hội, các vấn đề trong thực tiễn cuộc sống. Duy trì các giải thưởng học sinh, sinh viên nghiên cứu khoa học các cấp.
     2.3. Phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”
     2.3.1. Tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trường học trong thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong phát hiện và ngăn chặn các hoạt động truyền bá thông tin không chính thống, thông tin phản động, phản cảm trên internet, bảo vệ an ninh tư tưởng, an ninh văn hóa trên không gian mạng.
     2.3.2. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhà giáo trẻ, học sinh, sinh viên về thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự. Tổ chức tuyên truyền thành tựu bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, bảo vệ các lợi ích quốc gia trên biển. Phát triển các hoạt động giao lưu, kết nghĩa giữa các trường học với các đơn vị lực lượng vũ trang.
     2.3.3. Triển khai thực hiện cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, biển, đảo”.  Tham gia chương trình “Sinh viên với biển đảo Tổ quốc”, “Xuân biên giới - Tết biển đảo”, “Hành trình Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương. Tổ chức hoạt động giúp đỡ gia đình, thân nhân cán bộ, chiến sĩ đang công tác nơi biên giới, biển, đảo. Vận động, tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân, cổ vũ ngư dân vươn khơi bám biển…
     3. Tổ chức các chương trình đồng hành với thanh niên
     3.1. Chương trình “Đồng hành với thanh niên trong học tập”
     3.1.1. Phong trào “Sinh viên 5 tốt”: Phát huy vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn trong việc chỉ đạo Hội Sinh viên các cấp triển khai hiệu quả các nội dung của phong trào “Sinh viên 5 tốt”. Tổ chức tuyên truyền mạnh mẽ phong trào “Sinh viên 5 tốt” gắn với kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống học sinh - sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam.
     3.1.2. Phong trào “Học sinh 3 rèn luyện”: Tổ chức các hoạt động tư vấn, trang bị kiến thức nghề nghiệp thông qua các khóa đào tạo, tham quan các nhà máy, xí nghiệp. Tổ chức chương trình giao lưu nghề nghiệp giữa thợ bậc cao, những tấm gương thành đạt trong nghề nghiệp với học sinh. Phối hợp tổ chức cuộc thi, hội thi “Học sinh giỏi nghề”, các hoạt động giúp học sinh học ngoại ngữ, rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội, tiếp cận kiến thức về hội nhập, thị trường lao động trong nước và quốc tế. Tổ chức tuyên dương học sinh đạt danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện” cấp trường.
     3.1.3. Đối với giáo viên, giảng viên trẻ: Tổ chức các hoạt động hỗ trợ nhà giáo trẻ nâng cao kiến thức, nghiệp vụ; quan tâm đến giáo viên trẻ ở các vùng khó khăn. Tổ chức trao đổi kinh nghiệm đăng bài báo khoa học trên các tạp chí khoa học trong nước và quốc tế. Phát huy vai trò xung kích, năng lực chuyên môn của giáo viên, giảng viên trẻ trong hướng dẫn, định hướng cho học sinh, sinh viên học tập, nghiên cứu khoa học, sáng tạo.
     3.1.4. Tiếp tục triển khai cuộc vận động “Học tập suốt đời”, khuyến khích, cổ vũ đoàn viên thanh niên trường học tự học, nâng cao trình độ, bổ sung tri thức mới. Phát triển các quỹ khuyến học, khuyến tài, học bổng, giải thưởng hỗ trợ học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên học tập, nghiên cứu khoa học. Chú trọng hỗ trợ học sinh, sinh viên khó khăn, hạn chế tối đa trường hợp học sinh, sinh viên bỏ học do hoàn cảnh kinh tế khó khăn của gia đình. Đẩy mạnh triển khai chương trình “Tiếp sức đến trường” trong dịp đầu năm học, tập trung các nguồn lực hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.
     3.1.5. Tổ chức các hoạt động tạo môi trường cho học sinh, sinh viên nâng cao khả năng sử dụng tiếng Anh: phát triển các câu lạc bộ, các cuộc thi, chương trình ngoại khóa thực hành tiếng Anh; Hội thi Olympic tiếng Anh học sinh, sinh viên toàn quốc lần thứ III năm 2019.
     3.2. Chương trình “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”
     3.2.1. Tổ chức các hoạt động giới thiệu việc làm cho sinh viên sắp tốt nghiệp. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các trung tâm giới thiệu việc làm, trung tâm hỗ trợ sinh viên của Đoàn, Hội. Tăng cường hợp tác giữa Đoàn trường với các trung tâm giới thiệu việc làm, các nhà tuyển dụng, các sàn giao dịch việc làm. Phối hợp triển khai chương trình tập sự tại các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức đối với học sinh, sinh viên năm cuối trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các trường cao đẳng, đại học; hỗ trợ các gương “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện” kiến tập, thực tập, việc làm sau khi tuyên dương, tốt nghiệp.
     3.2.2. Tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức, tư vấn, đào tạo, hỗ trợ thông tin về kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên. Triển khai có hiệu quả các nội dung trong Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”.
     3.2.3. Tổ chức các cuộc thi, chương trình tìm kiếm ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo trong học sinh, sinh viên. Vận động nguồn lực, tìm kiếm và kết nối các nhà đầu tư để hiện thực hóa, thương mại hóa các ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo, tư vấn phát triển ý tưởng và bảo vệ quyền lợi của tác giả ý tưởng.
     3.3. Chương trình “Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần”
     3.3.1. Phối hợp tổ chức các hoạt động: giáo dục kỹ năng cho học sinh, sinh viên; nâng cao nhận thức của học sinh, sinh viên về giới tính, sức khỏe sinh sản, phòng chống HIV/AIDS, xâm hại tình dục, tác hại của bia, rượu, thuốc lá, ma túy và các chất kích thích; chăm lo học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán; tư vấn tâm lý cho học sinh, sinh viên. Tham mưu cho cấp ủy, Ban Giám hiệu nhà trường định kỳ tổ chức gặp gỡ, đối thoại, lắng nghe nhu cầu, nguyện vọng của học sinh, sinh viên.
     3.3.2. Tổ chức luyện tập, thi đấu, giải thể thao học sinh, sinh viên trong nhà trường, địa phương. Vận động mỗi đoàn viên, thanh niên trong trường học luyện tập thường xuyên 01 môn thể thao.
     3.3.3. Xây dựng, củng cố và phát huy các câu lạc bộ, đội, nhóm sở thích của học sinh, sinh viên. Tham mưu cho cấp uỷ, lãnh đạo trường có hình thức hỗ trợ về kinh phí, cơ sở vật chất để tổ chức sân chơi cho học sinh, sinh viên.
     4. Các hoạt động hỗ trợ thanh niên trường học hội nhập quốc tế
     4.1. Cử đoàn viên thanh niên tham gia các chương trình tập huấn, diễn đàn, cuộc thi nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng về hội nhập quốc tế cho học sinh, sinh viên, đặc biệt các nội dung liên quan về Cộng đồng ASEAN, về các cơ chế đa phương, các tổ chức quốc tế mà Việt Nam tham gia. Tuyên truyền về vị trí, vai trò của Việt Nam trong nhiệm kỳ là ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021, trong mối quan hệ với các nước thuộc ASEAN.
     4.2. Tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan để khai thác các dự án, chương trình, nguồn lực; tổ chức các hoạt động để học sinh, sinh viên được giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm.
     5. Công tác xây dựng Đoàn vững mạnh, Đoàn tham gia xây dựng Đảng
     5.1. Triển khai thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ tư của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về “một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác cán bộ đoàn giai đoạn 2019-2022”, trong đó tập trung vào một số nội dung sau:
     - Thường xuyên rà soát, phát hiện những nhân tố học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên tích cực, xuất sắc, có tố chất, năng khiếu thanh vận để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn làm cán bộ Đoàn.
     - Thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, toàn diện các nội dung, giải pháp đào tạo, bồi dưỡng được phân cấp theo Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn, Hội, Đội giai đoạn 2018-2022”. Chú trọng tham gia đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ đối với đội ngũ cán bộ đoàn trường là học sinh, sinh viên, giảng viên trẻ mới tham gia công tác Đoàn.
     - Thực hiện việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại đối với cán bộ Đoàn phải công bằng, công khai, dân chủ, theo tiêu chí, bằng sản phẩm cụ thể, công khai kết quả đánh giá. Tổ chức các cuộc thi, tuyên dương, khen thưởng bí thư chi đoàn giỏi.
     - Tiếp tục triển khai việc rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn, nêu cao tính trách nhiệm của cán bộ Đoàn trong việc rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác. Quán triệt thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 01 của BCH Trung ương Đoàn về “Những điều nên làm” và “Những điều không nên làm” trong cán bộ Đoàn,.
     5.2. Nâng cao chất lượng đoàn viên mới trong trường: thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình và thủ tục kết nạp đoàn viên; không chạy theo số lượng, không hạ thấp tiêu chuẩn khi kết nạp thanh niên vào Đoàn. Tổ chức lễ kết nạp đoàn viên trang trọng, để lại ấn tượng tốt đẹp cho đoàn viên mới. Thực hiện nghiêm túc chương trình Chương trình “Rèn luyện đoàn viên” giai đoạn 2018 - 2022 và việc đánh giá, phân loại đoàn viên. Chủ động thực hiện chủ trương “1+1”, mỗi đoàn viên giới thiệu được ít nhất 1 thanh niên tham gia Đoàn, Hội.
     5.3. Theo dõi, đánh giá việc triển khai Hướng dẫn xây dựng tổ chức cơ sở đoàn “3 chủ động” giai đoạn 2018-2022 đến tất cả các cơ sở đoàn. Củng cố, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn, các hoạt động của chi đoàn, duy trì sinh hoạt chi đoàn định kỳ, theo chủ điểm. Chấn chỉnh công tác quản lý đoàn viên, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, theo dõi đoàn viên và công tác đoàn vụ.
     5.4. Tập trung chỉ đạo, củng cố chất lượng tổ chức Đoàn; nâng cao vai trò của đoàn trường trong chỉ đạo hoạt động Đoàn tại các chi đoàn.
     5.5. Kiên trì tham mưu, đề xuất Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường thực hiện Quyết định số 13/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách với cán bộ Đoàn trường học; Quy chế cán bộ Đoàn ban hành kèm theo Quyết định số 289 ngày 08/02/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Phối hợp với ngành giáo dục thực hiện đúng yêu cầu về số lượng, cơ chế, chính sách, quyền lợi đối với cán bộ đoàn Đoàn tại các cơ sở giáo dục.
     5.6. Thực hiện tốt quy trình phát hiện, bồi dưỡng, tạo điều kiện, môi trường thuận lợi để đoàn viên rèn luyện, góp phần trong việc nâng cao chất lượng nguồn đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng. Kiên trì, chủ động tham mưu đối với các trường hợp đoàn viên tích cực, có thành tích tốt trong học tập, rèn luyện, đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện kết nạp Đảng.
IV. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG LỚN CẤP TRƯỜNG
     1. Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2018-2019 (tháng 6/2019)
     2. Tham gia tập huấn dành cho cán bộ Đoàn tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố (tháng 8/2019)
     3. Tổ chức giải bóng chuyền da trong học sinh sinh viên chào mừng khai giảng năm học mới (tháng 9/2019)
     4. Tổ chức chương trình “ Vui tết trung thu“ cho học sinh sinh viên (tháng 9/2019).
     5. Triển khai, tổ chức Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam” lần thứ III năm 2019 (tháng 10/2019).
     6. Tổ chức Đại hội Đoàn trường khoá 27 nhiệm kỳ 2019 – 2022 (tháng 10/2019).
     7. Tổ chức tuần lễ thầy trò, tri ân thầy cô, tổ chức liên hoan văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 (Tháng 11/2019)
     8. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Học sinh - Sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam.
     9. Tham gia đóng góp xây dựng công trình thanh niên cấp thành phố chào mừng Đại hội Đảng các cấp.
     10. Tổ chức chiến dịch tình nguyện “Mùa hè xanh(tháng 6/2020 - 8/2020).
     11. Tổ chức và tham gia Chương trình “Tình nguyện mùa Đông năm 2019’’ và “Xuân tình nguyện năm 2020’’ (từ tháng 11/2019 – 3/2020).
     12. Tham gia chương trình Giao lưu văn nghệ khối trường Cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp số 1 tỉnh Thái Nguyên (tháng 3/2019).
     13. Tổ chức mít tinh kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí minh 26/3/1931 – 26/3/2020 (tháng 3/2020)
     14. Tham gia đóng góp xây dựng “Ngôi nhà tình bạn’’ năm học 2019-2020.
     15. Tham gia chương trình thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ tại nghĩa trang Dốc Lim (tháng 7/2020).
     16. Tổ chức các kỳ họp hội nghị BCH Đoàn trường, sơ tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học theo định kỳ.
     17. Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2019 - 2010 (Tháng 6/2020).
     18. Thực hiện hoạt động theo sự chỉ đạo của Đảng ủy và BTV Thành đoàn, Tỉnh Đoàn.
 

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc