máy photocopy , cho thuê máy photocopy , bán máy photocopy , sửa máy photocopy , du lịch hàn quốc , áo đôi

2022-CTĐT-CĐ-Kỹ thuật CBMA

2022-CTĐT-CĐ-Kỹ thuật CBMA

Đăng lúc: 07-12-2023 03:56:48 PM | Đã xem: 600 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Cao Đẳng

2022-CTĐT-CĐ-Kế toán doanh nghiệp

2022-CTĐT-CĐ-Kế toán doanh nghiệp

Đăng lúc: 07-12-2023 03:55:51 PM | Đã xem: 654 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Cao Đẳng

2022-CTĐT-CĐ-HDDL

2022-CTĐT-CĐ-HDDL

Đăng lúc: 07-12-2023 03:54:54 PM | Đã xem: 557 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Cao Đẳng

2022-CTĐT-CĐ- QTNH

2022-CTĐT-CĐ- QTNH

Đăng lúc: 07-12-2023 03:53:52 PM | Đã xem: 649 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Cao Đẳng

2022 - CTĐT - CĐ - Kinh doanh thương mại

2022 - CTĐT - CĐ - Kinh doanh thương mại

Đăng lúc: 07-12-2023 12:24:02 PM | Đã xem: 200 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chương trình đào tạo , Cao Đẳng

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

Tên ngành, nghề: Quản trị nhà hàng

Đăng lúc: 06-04-2021 05:10:29 PM | Đã xem: 731 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Cao Đẳng

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

Tên ngành, nghề: Kỹ thuật chế biến món ăn

Đăng lúc: 06-04-2021 05:09:32 PM | Đã xem: 671 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Cao Đẳng

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

Tên ngành, nghề: Kinh doanh thương mại

Đăng lúc: 06-04-2021 05:08:17 PM | Đã xem: 768 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Cao Đẳng
Đăng lúc: 06-04-2021 05:07:19 PM | Đã xem: 514 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Cao Đẳng

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

Tên ngành, nghề: Hướng dẫn du lịch

Đăng lúc: 06-04-2021 05:05:59 PM | Đã xem: 631 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Cao Đẳng