máy photocopy , cho thuê máy photocopy , bán máy photocopy , sửa máy photocopy , du lịch hàn quốc , áo đôi

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

Tên ngành, nghề: Thương mại điện tử

Đăng lúc: 06-04-2021 03:35:34 PM | Đã xem: 516 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Trung cấp

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

Tên ngành, nghề: Quản lý và kinh doanh du lịch

Đăng lúc: 06-04-2021 03:33:33 PM | Đã xem: 457 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Trung cấp

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

Tên ngành, nghề: Quản lý và kinh doanh nhà hàng và dịch vụ ăn uống

Đăng lúc: 06-04-2021 03:31:15 PM | Đã xem: 426 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Trung cấp

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

Tên ngành, nghề: Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn

Đăng lúc: 06-04-2021 03:29:21 PM | Đã xem: 489 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Trung cấp

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

Tên ngành, nghề: Kỹ thuật chế biến món ăn

Đăng lúc: 06-04-2021 03:27:42 PM | Đã xem: 519 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Trung cấp

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

Tên ngành, nghề: Kinh doanh thương mại và dịch vụ

Đăng lúc: 06-04-2021 03:26:04 PM | Đã xem: 449 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Trung cấp

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

Tên ngành, nghề: Kế toán doanh nghiệp

Đăng lúc: 06-04-2021 03:24:33 PM | Đã xem: 406 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Trung cấp

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

Tên ngành, nghề: Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)

Đăng lúc: 06-04-2021 03:22:50 PM | Đã xem: 397 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Trung cấp