máy photocopy , cho thuê máy photocopy , bán máy photocopy , sửa máy photocopy , du lịch hàn quốc , áo đôi

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

Tên ngành, nghề: Thương mại điện tử

Đăng lúc: 06-04-2021 10:35:34 AM | Đã xem: 123 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Trung cấp

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

Tên ngành, nghề: Quản lý và kinh doanh du lịch

Đăng lúc: 06-04-2021 10:33:33 AM | Đã xem: 123 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Trung cấp

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

Tên ngành, nghề: Quản lý và kinh doanh nhà hàng và dịch vụ ăn uống

Đăng lúc: 06-04-2021 10:31:15 AM | Đã xem: 91 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Trung cấp

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

Tên ngành, nghề: Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn

Đăng lúc: 06-04-2021 10:29:21 AM | Đã xem: 93 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Trung cấp

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

Tên ngành, nghề: Kỹ thuật chế biến món ăn

Đăng lúc: 06-04-2021 10:27:42 AM | Đã xem: 111 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Trung cấp

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

Tên ngành, nghề: Kinh doanh thương mại và dịch vụ

Đăng lúc: 06-04-2021 10:26:04 AM | Đã xem: 89 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Trung cấp

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

Tên ngành, nghề: Kế toán doanh nghiệp

Đăng lúc: 06-04-2021 10:24:33 AM | Đã xem: 90 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Trung cấp

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

Tên ngành, nghề: Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)

Đăng lúc: 06-04-2021 10:22:50 AM | Đã xem: 99 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Trung cấp