máy photocopy , cho thuê máy photocopy , bán máy photocopy , sửa máy photocopy , du lịch hàn quốc , áo đôi

Kế hoạch tổ chức "Sinh hoạt chính trị đầu khóa cho HSSV" năm học 2020 - 2021

Đăng lúc: Thứ sáu - 16/10/2020 07:13 - Người đăng bài viết: admin
KẾ HOẠCH
Tổ chức "Sinh hoạt chính trị đầu khóa cho HSSV"
năm học 2020 - 2021
 
     Thực hiện phương hướng nhiệm vụ năm học 2020-2021 và Kế hoạch hoạt động công tác học sinh, sinh viên năm học 2020-2021.  Nhà trường lập kế hoạch triển khai tổ chức “Sinh hoạt chính trị đầu khóa cho HSSV” năm học 2020-2021 cho học sinh, sinh viên mới nhập trường như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
     1. Tuyên truyền phổ biến về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cung cấp một số thông tin cơ bản và cần thiết về những nội dung liên quan đến người học được đề cập trong Luật Giáo dục nghề nghiệp, Điều lệ Trường Cao đẳng nhằm nâng cao ý thức chấp hành luật pháp của HSSV.
     2. Giúp HSSV hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của công dân – HSSV thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; phổ biến các quy chế, quy định về đào tạo, rèn luyện, chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật và công tác HSSV;  phương hướng nhiệm vụ năm học 2020-2021; nhiệm vụ của người học nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo, rèn luyện và nhu cầu của xã hội.
     3. Việc tổ chức “Sinh hoạt chính trị đầu khóa cho HSSV” năm học 2020-2021 phải được tiến hành nghiêm túc, đạt hiệu quả giáo dục cao; viết thu hoạch, đánh giá cuối đợt học tập và báo cáo kết quả thực hiện về Ban Giám hiệu Trường.
II. NỘI DUNG:
TT Nội dung sinh hoạt Đơn vị 
phụ trách
Số tiết
1 Nội dung 1:
- Giới thiệu tổng quan về Trường
- Quán triệt phương hướng nhiệm vụ năm học 2020-2021.
 - Giới thiệu những nội dung liên quan đến người học được đề cập trong Luật Giáo dục nghề nghiệp; Điều lệ Trường Cao đẳng.
- Triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
- Tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
- Triển khai Nghị định 86/2015/NĐ-CP về cơ  chế thu, quản lý học phí và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ học tập; Quyết định 53/2015/QĐ-TTg về chính sách nội trú.
 
 
Ban Giám hiệu
 
 
5
2 Nội dung 2 :
- Phổ biến mục tiêu đào tạo, nội dung Chương trình đào tạo, mô tả ngành nghề đào tạo; vị trí việc làm sau tốt nghiệp của các ngành/nghề.
- Triển khai Quy chế đào tạo và cụ thể hóa quy chế hiện hành về đào tạo.
- Chương trình và kế hoạch đào tạo của nhà trường khóa học 2020-2023.
 
 
Phòng Đào Tạo
- Khoa học
 
 
 
5
3 Nội dung 3:
- Triển khai Kế hoạch công tác học sinh, sinh viên năm học 2020-2021  của Trường;
- Triển khai Thông tư 17/2017/TT-BLĐTBXH về Quy chế công tác HSSV; Quy chế công tác HSSV nội trú, ngoại trú; Quy định về công tác quản lý, giáo dục học sinh nội trú và các quy định hiện hành liên quan đến HSSV của Trường.
- Triển khai một số văn bản về chế độ chính sách cho HSSV: chính sách học bổng khuyến khích học tập, thông tin về chính sách tín dụng cho HSSV và các quy định hiện hành liên quan của Trường.
 
 
 
 
Phòng CTHSSV
 
 
 
 
 
 
 
 
5
4 Nội dung 4:
- Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông HSSV tập trung vào các nội dung: Quy định về điều kiện được điều khiển xe mô tô, xe gắn máy; các lỗi vi phạm thường mắc phải, nguy cơ tai nạn và hậu quả phải gánh chịu khi vi phạm; văn hóa khi tham gia giao thông.
 
Phòng Cảnh sát
giao thông TPTN
 
 
 
 
5
5 Nội dung 5:
Các nội dung về công tác đảm bảo an ninh chính trị trong trường học, giáo dục pháp luật, phòng, chống ma túy, tệ nạn mại dâm, phòng, chống HIV/AIDS; phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội; phòng, chống tác hại của trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực và không lành mạnh; tuyên truyền về công tác tôn giáo trong tình hình mới, nhận diện các tôn giáo bất hợp pháp hiện nay tại địa phương.
- Tuyên truyền phổ biến các Luật mới liên quan đến HSSV như: Luật An ninh mạng và các văn bản quy phạm pháp luật khác.
Phòng An ninh
chính trị nội bộ
(Công an tỉnh TN)
5
6 Nội dung 6:
Giáo dục phẩm chất chính trị cho HSSV
Khoa Chính trị
- Pháp luật
5
7 Nội dung 7:
Giáo dục đạo đức, lối sống cho HSSV
Khoa Chính trị
- Pháp luật
5
8 - Trao đổi, thảo luận, giải đáp thắc mắc của HSSV.
- Học sinh, sinh viên viết thu hoạch.
GVCN  
II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
     Học sinh, sinh viên các lớp khóa 57.
III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:
1. Thời gian: từ 7h30 đến 11h00 thứ 2 và thứ 6 hàng tuần từ ngày      07/9/2020 đến ngày 30/10/2020.
Thứ 2: các lớp TB57NC1, 2, 3, 4, NS1
Thứ 6: các lớp TB57NS2, KD1, NV1, TĐ1, QD1
Cụ thể như sau:
Thứ 2 ngày 07/9/2020 và Thứ 6 ngày 11/9/2020 thực hiện nội dung 1;
Thứ 2 ngày 14/9/2020 và Thứ 6 ngày 18/9/2020 thực hiện nội dung 2;
Thứ 2 ngày 21/9/2020 và Thứ 6 ngày 25/9/2020 thực hiện nội dung 3;
Thứ 2 ngày 28/9/2020 và Thứ 6 ngày 02/10/2020 thực hiện nội dung 4;
Thứ 2 ngày 05/10/2020 và Thứ 6 ngày 09/10/2020 thực hiện nội dung 5;
Thứ 2 ngày 12/10/2020 và Thứ 6 ngày 16/10/2020 thực hiện nội dung 6;
Thứ 2 ngày 19/10/2020 và Thứ 6 ngày 23/10/2020 thực hiện nội dung 7;
Thứ 2 ngày 26/10/2020 và Thứ 6 ngày 30/10/2020 thực hiện nội dung 8;
2. Địa điểm: Phòng họp số 2
IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ:
1. Phòng Công tác HSSV
     - Lập kế hoạch và tổ chức “Sinh hoạt chính trị đầu khóa cho học sinh, sinh viên”.
     - Kiểm tra, đôn đốc việc học tập của học sinh, sinh viên.
     - Báo cáo nội dung được phân công theo lịch học.
     - Thực hiện báo cáo kết quả “Sinh hoạt chính trị đầu khóa cho HSSV” với nhà trường,  Sở Lao động – Thương binh và xã hội và bộ ngành có liên quan.
     - Mời báo cáo viên; lập dự trù kinh phí và chi theo dự trù được duyệt.
     - Tổ chức đánh giá kết quả đợt sinh hoạt kết hợp với đánh giá rèn luyện của HSSV.
2. Phòng Đào tạo - Khoa học
     - Báo cáo nội dung được phân công theo lịch học.
     - In ấn cuốn Sổ tay học sinh, sinh viên để phát cho học sinh vào buổi học đầu tiên.
3. Phòng Tổ chức – Hành chính
     - Công tác khánh tiết, chụp ảnh lưu niệm.
     - Chuẩn bị và trang trí hội trường, sân khấu ngoài trời.
     - Chuẩn bị maket có nội dung như sau:
SINH HOẠT CHÍNH TRỊ ĐẦU KHÓA CHO HSSV
Năm học 2020 - 2021
   Thái Nguyên, ngày 07 tháng 9  năm 2020
4. Phòng Quản trị - Đời sống
     - Chuẩn bị loa đài, điện, bàn ghế trong Hội trường và sân khấu ngoài trời.
     - Công tác vệ sinh trong và ngoài Hội trường.
5. Khoa Chính trị - Pháp luật
     - Báo cáo nội dung được phân công theo lịch học.
6. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
     - Phối hợp tổ chức thực hiện nội dung 4.
V. TÀI LIỆU GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP:
     - Các tài liệu phục vụ học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo TW và Bộ Giáo dục và Đào tạo.
     - Các tài liệu: Luật Giáo dục nghề nghiệp; Luật An ninh mạng và các văn bản quy phạm pháp luật khác; Điều lệ Trường Cao đẳng; Quy chế đào tạo; Quy chế công tác HSSV; Quy chế công tác HSSV nội trú, ngoại trú; Sổ tay học sinh, sinh viên; tài liệu về giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; tài liệu về giáo dục an toàn giao thông, phòng chống ma tuý, tệ nạn mại dâm, tệ nạn xã hội, HIV/AIDS...
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
     Các Phòng chức năng, khoa và báo cáo viên được phân công có trách nhiệm chuẩn bị nội dung bài giảng theo kế hoạch, gửi file tài liệu học tập cho đ/c Đỗ Thị Bình – phòng Công tác HSSV trước ngày 04/9/2020 và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao./.

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc