máy photocopy , cho thuê máy photocopy , bán máy photocopy , sửa máy photocopy , du lịch hàn quốc , áo đôi

CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ PHÒNG TTKT&ĐBCL

Đăng lúc: Thứ sáu - 04/04/2014 11:05 - Người đăng bài viết: admin
PHÒNG THANH TRA KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
1. Quá trình hình thành và phát triển
   Phòng TTKT&ĐBCLGD được thành lập theo Quyết định số 266/QĐ-CĐTMDL ngày 14 tháng 5 năm 2011 về việc thành lập Phòng Thanh tra Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục - Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch.
2. Chức năng và nhiệm vụ
2.1. Chức năng:
   - Tham mưu giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, điều hành, đề xuất ý kiến, tham mưu, tổ chức thực hiện các công việc về thanh tra, kiểm tra trong phạm vi quản lý của Hiệu trưởng, nhằm đảm bảo việc thi hành pháp luật, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của đơn vị, cá nhân trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.
   - Giúp Hiệu trưởng thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác thi và đánh giá các yếu tố đảm bảo chất lượng giáo dục các loại hình đào tạo và bậc đào tạo trong Nhà trường, thực hiện theo dõi và kiểm tra việc thực hiện các văn bản, nội dung về tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng giáo dục, xác định mức độ thực hiện mục tiêu, chương trình giáo dục đối với Nhà trường và các cơ sở liên kết đào tạo khác
2.2. Nhiệm vụ:
+ Nhiệm vụ Thanh tra giáo dục:
- Thanh tra việc thực hiện chính sách và pháp luật về giáo dục và đào tạo.
- Thanh tra thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình nội dung, phương pháp giáo dục, quy chế đào tạo.
- Thanh tra việc thực hiện các quy định của Nhà nước về quản lý tài chính, tài sản, khoa học công nghệ, công tác tổ chức cán bộ và điều kiện cần thiết đảm bảo chất lượng giáo dục đào tạo của Nhà trường.
- Thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo trong lĩnh vực giáo dục đào tạo của Nhà trường theo quy định của pháp luật về khiếu nại tố cáo.
- Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa đấu tranh chống tham nhũng trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo theo quy định của pháp luật về chống tham nhũng.
- Thanh tra việc thực hiện các quy định của nhà trường đối với CBVC.
- Kiến nghị các biện pháp bảo đảm thực hiện tốt các quy định của Nhà trường, các văn bản pháp quy của Bộ giáo dục và Đào tạo, pháp luật của Nhà nước về giáo dục và đào tạo.
- Thực hiện những nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng Nhà trường giao.
+ Nhiệm vụ Khảo thí:
- Chỉ đạo các Bộ môn, các Khoa thực hiện nghiêm túc quy chế của Bộ GD&ĐT, các quy định của Nhà trường về công tác thi và kiểm tra đối với các loại hình đào tạo chính quy, không chính quy và bồi dưỡng nghiệp vụ trong trường.
- Phối hợp với Phòng Đào tạo ban hành và thực hiện các quy định cụ thể về kiểm tra học trình, thi kết thúc học phần, hết môn, quản lý và thông báo điểm thi kết thúc học phần. Phối hợp với Phòng Đào tạo kiểm tra việc xét điều kiện dự thi cho học sinh - sinh viên theo đúng quy chế.
- Tổ chức việc xây dựng, quản lý ngân hàng đề thi tự luận, thi vấn đáp và trắc nghiệm, việc tổ chức bốc thăm, tổ hợp đề thi, sao in đề thi cho tất cả các môn học trong toàn trường.
- Xây dựng quy trình chuẩn công tác thi và kiểm tra. Tổ chức thi và chấm thi kết thúc học phần và hết môn theo đúng quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Tham gia công tác tuyển sinh các hệ đào tạo của Nhà trường.
- Kiểm tra, đánh giá rút kinh nghiệm về công tác khảo thí tại đơn vị.
+ Nhiệm vụ Đảm bảo chất lượng giáo dục
- Tham mưu giúp Hiêu trưởng thực hiện các nội dung về đảm bảo chất lượng giáo dục đã được nêu trong bộ tiêu chí đánh giá chất lượng do Bộ GD&ĐT ban hành, xây dựng và thực hiện tự đánh giá về công tác đảm bảo chất lượng của Nhà trường theo lộ trình của Nhà trường và Bộ GD&ĐT.
- Xây dựng kế hoạch chiến lược và đề ra lộ trình cho công tác đảm bảo chất lượng của Nhà trường.
- Chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung công việc, tích luỹ các tài liệu minh chứng phục vụ cho công tác tự đánh giá và kiểm định chất lượng đào tạo.
- Tham gia các lớp tập huấn hoặc bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác đảm bảo chất lượng.
- Định kỳ đánh giá, rút kinh  nghiệm về công tác đảm bảo chất lượng.
- Tiến hành các đợt khảo sát điều tra phục vụ công tác đảm bảo chất lượng đào tạo của Nhà trường.
3. Nhân sự:
 

 Trưởng phòng:
Th.s Phạm Thị Thanh Hoa
 Điện thoại: 0913.068.227
 Email: hoaptt.2207@gmail.com
   
TT Họ và tên Chức vụ Trình độ Số ĐT Địa chỉ Email
Phạm Thị Thanh Hoa Trưởng phòng Thạc sỹ 0913.068.227 hoaptt.2207@gmail.com
2 Nguyễn Kim Huệ Chuyên viên Cử nhân 0943.252.616 huengk18@gmail.com
Lê Thị Hằng Chuyên viên Cử nhân 0948.043.287 lehangthuongmai@gmail.com
 

Tập thể phòng
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc