máy photocopy , cho thuê máy photocopy , bán máy photocopy , sửa máy photocopy , du lịch hàn quốc , áo đôi

GIỚI THIỆU VỀ PHÒNG ĐÀO TẠO

Đăng lúc: Thứ sáu - 04/04/2014 10:55 - Người đăng bài viết: admin
PHÒNG ĐÀO TẠO - KHOA HỌC
I. Lịch sử hình thành
   Phòng Đào tạo – Khoa học được thành lập ngày 01 tháng 4 năm 2017 theo Quyết định số 164/QĐ-CĐTMDL của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch trên cơ sở sát nhập Phòng Đào Tạo và Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế.
II. Chức năng, nhiệm vụ:
1. Chức năng:
   Tham mưu giúp Ban Giám hiệu về các lĩnh vực: Xây dựng chiến lược đào tạo, các điều kiện đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo, tối ưu hóa quy trình đào tạo; Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, phối hợp kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch đào tạo; Xây dựng định hướng công tác NCKH, tổ chức thực hiện, quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả các sản phẩm khoa học; Xây dựng chiến lược, phương hướng, kế hoạch, chính sách phát triển hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học.
2. Nhiệm vụ:
a. Quản lý đào tạo:
   - Phối hợp với các Khoa chuyên môn xây dựng mục tiêu, chương trình đào tạo, cụ thể hoá mục tiêu đào tạo theo từng giai đoạn đảm bảo cơ cấu ngành nghề phù hợp với nhu cầu xã hội; đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và học tập nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường;
   - Chủ trì xây dựng quy trình, cụ thể hóa quy chế đào tạo áp dụng trong Nhà trường;
   - Xây dựng tiến độ, kế hoạch đào tạo, thời khóa biểu; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch đào tạo;
   - Quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ cho HSSV theo quy định;
   - Tham mưu với Nhà trường soạn thảo các Hợp đồng liên kết đào tạo đảm bảo hiệu quả và đúng quy định của pháp luật;
   - Tham mưu, đề xuất mua sắm trang thiết bị, dụng cụ đào tạo nghề;
   - Tham mưu với Nhà trường thành lập Hội đồng Tốt nghiệp; tham gia các Hội đồng tư vấn của Nhà trường về lĩnh vực quản lý đào tạo;
   - Thực hiện đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp hằng năm theo quy định.
   - Quản lý hành chính giáo vụ;
   - Xây dựng chiến lược, phương hướng, kế hoạch, chính sách phát triển hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học.
   - Tổng hợp và làm các báo cáo thống kê định kỳ, đột xuất thuộc lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học theo yêu cầu;
b. Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế:
   - Chủ trì phối hợp với các đơn vị trong Nhà trường tổ chức xây dựng kế hoạch hoạt động NCKH hàng năm để trình BGH phê duyệt;
   - Tham mưu xây dựng, cụ thể hóa quy định về quản lý hoạt động NCKH áp dụng trong Nhà trường;
   - Tham mưu với Nhà trường thành lập Hội đồng khoa học và đào tạo, Hội đồng nghiệm thu đề tài, nhiệm vụ khoa học; tổ chức họp Hội đồng Khoa học và đào tạo để xét duyệt, giao, công nhận đề tài, nhiệm vụ khoa học cấp trường hàng năm; theo dõi, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các đề tài, nhiệm vụ khoa học được giao đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ kế hoạch;
   - Tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu đề tài, nhiệm vụ khoa học hoàn thành và phối hợp với Phòng Tài chính – Kế toán thanh toán kinh phí các đề tài, nhiệm vụ khoa học đã hoàn thành;
   - Tổ chức các hội thảo, hội nghị thông tin khoa học cấp Trường, phối hợp với các Khoa, Bộ môn tổ chức các cuộc hội thảo cấp Khoa, Bộ môn;
   - Quản lý sản phẩm NCKH, hồ sơ công trình NCKH, các ấn phẩm khoa học phát hành;
   - Tổng hợp báo cáo BGH về tình hình thực hiện kế hoạch NCKH; làm báo cáo liên quan đến công tác NCKH theo yêu cầu của cấp trên;
   - Tham mưu với Nhà trường xây dựng chiến lược, nội dung, kế hoạch ngắn hạn, dài hạn về hợp tác quốc tế; xác định phương hướng, hình thức, nội dung và các chính sách, biện pháp cụ thể phát triển và tăng cường các hoạt động quan hệ, hợp tác quốc tế; tham mưu xây dựng, hoàn thiện các văn bản thỏa thuận hợp tác với các đối tác nước ngoài; Làm đầu mối tổ chức các buổi lễ ký kết các văn bản thỏa thuận hợp tác, hội nghị, hội thảo với các đối tác nước ngoài...; Quản lý hồ sơ, tài liệu hợp tác quốc tế của trường.
c. Quản lý Trung tâm Thông tin thư viện, phòng học lý thuyết và thực hành, quản lý Website, hệ thống mạng và thiết bị giảng dạy
   - Tổ chức quản lý và khai thác hiệu quả các phòng học lý thuyết, phòng học thực hành, Trung tâm Thông tin thư viện phục vụ nhu cầu nghiên cứu, học tập, giảng dạy của cán bộ, giảng viên và HSSV;
   - Quản lý hoạt động Website đảm bảo cập nhật thường xuyên và liên tục;
   - Đề xuất các vấn đề liên quan đến việc quản lý, điều hành hoạt động và khắc phục sự cố kỹ thuật của hệ thống mạng (có dây và không dây), máy tính và các thiết bị giảng dạy khác.
 
III. ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, NHÂN VIÊN CỦA PHÒNG
 
 
Trưởng phòng:    Thạc sỹ Vũ Thị Tân Thanh  
                    
CĐ:     0208.3.842.648
                   
DĐ:     0974.005.578
Phó trưởng phòng: Thạc sỹ Trịnh Đức Thắng
                Điện thoại:  0978692205
                                        
Stt Họ và tên Trình độ
chuyên môn
Chức vụ
1 Vũ Thị Tân Thanh Thạc sỹ Trưởng phòng
2 Trịnh Đức Thắng Thạc sỹ Phó trưởng phòng
3 Ngô Minh Hằng Cử nhân Chuyên viên
4 Nguyễn Thị Thu Hà Thạc sỹ Chuyên viên
5 Vũ Thị Bích Hạnh Cử nhân Chuyên viên
6 Tôn Đức Cường Thạc sỹ Chuyên viên
7 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh Cử nhân Cán sự
Phòng Đào tạo - Khoa học
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc