máy photocopy , cho thuê máy photocopy , bán máy photocopy , sửa máy photocopy , du lịch hàn quốc , áo đôi

GIỚI THIỆU VỀ PHÒNG ĐÀO TẠO

Đăng lúc: Thứ năm - 03/04/2014 23:55 - Người đăng bài viết: admin
PHÒNG ĐÀO TẠO - KHOA HỌC
 
I. Lịch sử hình thành
     Phòng Đào tạo – Khoa học được thành lập ngày 01 tháng 4 năm 2017 theo Quyết định số 164/QĐ-CĐTMDL của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch trên cơ sở sát nhập Phòng Đào Tạo và Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế.
II. Chức năng, nhiệm vụ:
1. Chức năng:
     Tham mưu giúp Ban Giám hiệu về các lĩnh vực: Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác đào tạo và điều hành hoạt động giảng dạy; phối hợp với các Phòng, Khoa kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch đào tạo; lập kế hoạch, tổ chức thực hiện các kế hoạch nghiên cứu khoa học phục vụ cho sự nghiệp đào tạo và phát triển Nhà Trường, hoạt động hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học với các đối tác nước ngoài, khai thác có hiệu quả Trung tâm Thông tin thư viện, quản lý hệ thống mạng và thiết bị dạy học phạm vi Nhà trường.
2. Nhiệm vụ:
a. Quản lý đào tạo:
     - Phối hợp với các Khoa xây dựng mục tiêu, chương trình đào tạo, cụ thể hoá mục tiêu đào tạo theo từng giai đoạn đảm bảo cơ cấu ngành nghề phù hợp với nhu cầu xã hội; đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập trong Nhà trường;
     - Xây dựng kế hoạch giảng dạy và học tập, kế hoạch thi, thi lại, học bổ sung, học lại, thời khóa biểu cho từng khoá học theo từng năm học, từng học kỳ đồng thời triển khai, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch đào tạo của Nhà trường;
     - Tham gia vào các Hội đồng thi tuyển sinh, xét lên lớp, xét thôi học, xét tốt nghiệp;
     - Tham mưu cho BGH ban hành các Quyết định về Hội đồng thi tốt nghiệp, công nhận tốt nghiệp và in ấn văn bằng chứng chỉ;
     - Tham mưu cho BGH về hợp đồng giáo viên thỉnh giảng cho các lớp trong năm học;
     - Lập các kế hoạch giảng dạy, tổ chức, quản lý trong công tác liên kết với các đơn vị đào tạo các lớp sơ cấp ngắn hạn;
     - Quản lý và cấp phát văn bằng, chứng chỉ cho sinh viên, học sinh theo đúng quy định của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội;
     - Tổng hợp và làm các báo cáo thống kê định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của Nhà trường, cấp trên;
     - Đề xuất việc mua sắm trang thiết bị phục vụ đào tạo, quản lý hành chính về giáo vụ và học vụ các bậc đào tạo của Nhà trường theo đúng các quy chế về đào tạo do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tạo ban hành;
     - Chủ trì xây dựng quy trình, cụ thể hóa quy chế đào tạo áp dụng trong Nhà trường;
b. Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học:
     - Chủ trì phối hợp với các đơn vị trong Nhà trường tổ chức xây dựng kế hoạch hoạt động NCKH hàng năm để trình BGH phê duyệt;
     - Nghiên cứu, cụ thể hóa quy định chính sách, chế độ về quản lý HĐKH và hướng dẫn các đơn vị trong Nhà trường thực hiện;
     - Thực hiện giao đề tài, kiểm tra đôn đốc các đơn vị, các chủ nhiệm đề tài đã được giao thực hiện đúng tiến độ kế hoạch và đảm bảo chất lượng đề tài nghiên cứu thuộc thẩm quyền quản lý;
     - Đề xuất và trình BGH quyết định thành lập các hội đồng nghiệm thu, đánh giá các công trình nghiên cứu khoa học thuộc thẩm quyền quản lý;
     - Tổ chức hoạt động của Hội đồng nghiệm thu, đánh giá và làm thủ tục thanh toán kinh phí các đề tài, nhiệm vụ khoa học đã hoàn thành và được duyệt;
     - Tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị thông tin khoa học cấp Trường, phối hợp với các Khoa, Bộ môn tổ chức các cuộc hội thảo cấp Khoa, Bộ môn;
     - Quản lý kết quả NCKH, hồ sơ công trình NCKH, các ấn phẩm khoa học phát hành;
     - Tổng hợp báo cáo BGH về tình hình thực hiện kế hoạch NCKH; làm báo cáo liên quan đến công tác khoa học công nghệ theo yêu cầu của cấp trên;
c. Quản lý Trung tâm Thông tin thư viện, quản lý Website, hệ thống mạng và thiết bị giảng dạy
     - Tổ chức quản lý và khai thác hiệu quả Trung tâm Thông tin thư viện, quản lý các phòng thực hành máy tính phục vụ nhu cầu nghiên cứu, học tập của cán bộ, giảng viên và học sinh - sinh viên trong Trường;
     - Quản lý hoạt động Website đảm bảo cập nhật thường xuyên và liên tục;
     - Đề xuất các vấn đề liên quan đến việc quản lý, điều hành hoạt động và khắc phục sự cố kỹ thuật của hệ thống mạng (có dây và không dây), máy tính và các thiết bị giảng dạy khác.
III. ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, NHÂN VIÊN CỦA PHÒNG
 
 
Trưởng phòng:    Thạc sỹ Vũ Thị Tân Thanh  
                    
CĐ:     0208.3.842.648
                   
DĐ:     0974.005.578
Phó trưởng phòng: Thạc sỹ Trịnh Đức Thắng
                Điện thoại:  0978692205
                                        
Stt Họ và tên Trình độ
chuyên môn
Chức vụ
1 Vũ Thị Tân Thanh Thạc sỹ Trưởng phòng
2 Trịnh Đức Thắng Thạc sỹ Phó trưởng phòng
3 Ngô Minh Hằng Cử nhân Chuyên viên
4 Nguyễn Thị Thu Hà Thạc sỹ Chuyên viên
5 Vũ Thị Bích Hạnh Cử nhân Chuyên viên
6 Tôn Đức Cường Thạc sỹ Chuyên viên
7 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh Cử nhân Cán sự
Phòng Đào tạo - Khoa học
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc