máy photocopy , cho thuê máy photocopy , bán máy photocopy , sửa máy photocopy , du lịch hàn quốc , áo đôi

GIỚI THIỆU VỀ PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN

Đăng lúc: Thứ sáu - 04/04/2014 00:02 - Người đăng bài viết: admin
PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN
I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
1. Chức năng
   Phòng Công tác học sinh, sinh viên có chức năng tham mưu, tổng hợp, đề xuất ý kiến, giúp Hiệu trưởng tổ chức, quản lý và thực hiện hoạt động học tập, rèn luyện, thực hiện các chế độ chính sách, công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, quản lý HSSV.v.v…
2. Nhiệm vụ
- Tiếp nhận và quản lý hồ sơ trúng tuyển của HSSV; chỉ định Ban cán sự lớp HSSV lâm thời trong thời gian đầu khoá học; làm thẻ cho HSSV.
- Tổ chức tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, giữ gìn trật tự an toàn giao thông cho HSSV; tổ chức, thực hiện “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” vào đầu khoá, đầu năm học.
- Theo dõi, đánh giá ý thức học tập, rèn luyện của sinh viên; xếp loại kết quả học tập, rèn luyện theo học kỳ, năm học và khóa học.
- Tổ chức thi đua, khen thưởng, kỷ luật HSSV; giải quyết việc nghỉ học đột xuất theo quy định của Trường; đề xuất việc giải quyết thôi học, xoá tên HSSV.
- Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước đối với học sinh sinh viên về học bổng, học phí, trợ cấp xã hội, tín dụng đào tạo và các chế độ khác có liên quan đến HSSV theo quy định.
- Theo dõi công tác phát triển Đảng trong HSSV; tạo điều kiện thuận lợi cho HSSV tham gia tổ chức Đảng, các đoàn thể trong trường; phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các tổ chức chính trị – xã hội khác có liên quan trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ của HSSV, tạo điều kiện cho HSSV có môi trường rèn luyện, phấn đấu.
- Phối hợp với các đơn vị trong Trường, cơ quan chức năng và chính quyền địa phương trong việc quản lý học sinh, sinh viên nội, ngoại trú.
-  Thực hiện công tác giáo viên chủ nhiệm; phối hợp với khoa, bộ môn trực thuộc và gia đình HSSV thực hiện tốt công tác giáo dục và xử lý vi phạm của HSSV.
 - Thực hiện chế độ báo cáo thống kê theo quy định.
- Giải quyết các công việc hành chính có liên quan đến học sinh, sinh viên.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.
II. CƠ CẤU TỔ CHỨC
   Phòng Công tác học sinh, sinh viên có biên chế 5 cán bộ. Trong đó: Thạc sỹ: 01; Cử nhân: 04

  Trưởng phòng: Thạc sỹ Đỗ Thị Bình
ĐT:                  0280.3.851.990
Email:              binhtmdl@gmail.com
   Phó trưởng phòng: Cử nhân Vương Thị Hoa
 
ĐT:                      0912.975.060
Email:                   vuonghoahssv@gmail.com

III. THÔNG TIN LIÊN LẠC
   Địa chỉ liên hệ:  Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên.
   Phòng 106 nhà G số 478 đường Thống nhất, Thành phố Thái Nguyên.
   Điện thoại: 02803851990. Email:  cthssv@cdtmdl.edu.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc