máy photocopy , cho thuê máy photocopy , bán máy photocopy , sửa máy photocopy , du lịch hàn quốc , áo đôi

Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch

 

Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch  thuộc Bộ Công Thương có chức năng nhiệm vụ đào tạo bồi dưỡng cán bộ, nhân viên cho ngành thương mại và Du lịch trên phạm vi cả nước. 
     Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch tiền thân là Trường Trung cấp Thương nghiệp Miền núi được thành lập theo Quyết định số 447/QĐ-NT ngày 11 tháng 6 năm 1962 của Bộ trưởng Bộ Nội Thương. Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, Trường đã nhiều lần đổi tên theo yêu cầu của Bộ chủ quản để phù hợp với từng giai đoạn phát triển. Do sự nỗ lực phấn đấu xây dựng và phát triển của Nhà trường, được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, ngày 27 tháng 3 năm 2006 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 1534/QĐ-BGDĐT nâng cấp Trường thành Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch với mục tiêu, tầm nhìn, sứ mạng:

.

1. Sứ mạng
     Tổ chức đào tạo, liên kết đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực thương mại, du lịch và các ngành kinh tế xã hội ở đa cấp trình độ. Cung ứng dịch vụ sản xuất gắn với đào tạo trong các lĩnh vực thương mại, du lịch và các lĩnh vực khác theo nhu cầu xã hội. Nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Tạo môi trường học tập thuận lợi để mỗi người học có được năng lực hành nghề vững vàng, có tác phong công nghiệp, phương pháp làm việc hiệu quả và cơ hội học tập suốt đời.
2. Tầm nhìn
     Phấn đấu đến năm 2025 trường trở thành cơ sở giáo dục nghề nghiệp hàng đầu ở khu vực trung du miền núi phía Bắc trong lĩnh vực thương mại và du lịch, hướng tới thực hiện tự chủ 100% chi thường xuyên. Đến năm 2030 trở thành trường Cao đẳng hàng đầu ở miền Bắc trong lĩnh vực thương mại và du lịch và hướng tới thực hiện tự chủ hoàn toàn theo quy định của pháp luật.
3. Mục tiêu chiến lược
 3.1. Mục tiêu tổng quát
     Xây dựng trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch vững mạnh toàn diện, nâng cao năng lực bộ máy quản lý nhà trường, tạo bước chuyển biến cơ bản về chất lượng đào tạo; xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo; thực hiện tốt việc đổi mới mục tiêu, chương trình, phương pháp dạy - học; tăng cường cơ sở vật chất theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa; trở thành cơ sở đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ có uy tín trong khu vực; tích cực chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để trở thành trường cao đẳng chất lượng cao trong lĩnh vực thương mại và du lịch.
 3.2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030
     (1) Số nghề đào tạo:
     - Đến năm 2025: 10 nghề trình độ cao đẳng, 15 nghề trình độ trung cấp, 10 nghề trình độ sơ cấp trở lên;
     - Đến năm 2030: 20 nghề trình độ cao đẳng, 30 nghề trình độ trung cấp.
     (2) Đào tạo từ 02 - 4 nghề chất lượng cao đạt cấp độ quốc gia trở lên
     (3) Quy mô đào tạo:
      - Đến năm 2025: Từ 3.000 - 4.000 HSSV/năm ở các cấp trình độ đào tạo;
      - Đến năm 2030: Từ 5.000 - 6.000 HSSV/năm ở các cấp trình độ đào tạo.
     (4) Tất cả các chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng, được số hóa.
     (5) 100% các môn học/ mô-đun của các chương trình đào tạo được biên soạn giáo trình dạy nghề.
     (6) HSSV tốt nghiệp đạt tỷ lệ 90% trở lên, trong đó loại khá giỏi từ 35% trở lên.
     (7) 85% HSSV trong vòng 1 năm sau khi tốt nghiệp có việc làm (các nghề chất lượng cao ít nhất 90%).
     (8) 100% cán bộ quản lý đạt chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ; 50% giảng viên chuyên môn nghề đạt chuẩn nhà giáo giảng dạy tích hợp.
     (9) Thực hiện xong việc đánh giá ngoài. Trường đáp ứng được trên 90% tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng.
     (10) Hướng tới tự chủ 100% chi thường xuyên.