máy photocopy , cho thuê máy photocopy , bán máy photocopy , sửa máy photocopy , du lịch hàn quốc , áo đôi

CHÀO CỜ VÀ SINH HOẠT CHÍNH TRỊ DƯỚI CỜ THÁNG 8/2019

Đăng lúc: Thứ hai - 05/08/2019 05:26 - Người đăng bài viết: admin
CHÀO CỜ VÀ SINH HOẠT CHÍNH TRỊ DƯỚI CỜ 
THÁNG 8/2019 CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH
 
     Đúng 7h, thứ hai, ngày 05 tháng 8 năm 2019, Lễ chào cờ và sinh hoạt chính trị dưới cờ được tổ chức tại trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch. Tham dự có các đồng chí trong BCH Đảng bộ, Ban Giám hiệu, các đồng chí cán bộ chủ chốt cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức lao động nhà trường. Trong buổi sinh hoạt dưới cờ Đồng chí Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Đảng ủy; Phó Hiệu trưởng nhà trường đã truyền đạt những nội dung cơ bản sau:
     1.Chỉ thị số 32, ngày 18 tháng 2 năm 2019 của Bộ Chính trị về “tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới”. Qua đó giúp cho mỗi cán bộ đảng viên, viên chức lao động hiểu rõ những cơ sở lý luận và thực tiễn của những nội dung chỉ đạo quan trọng của Bộ Chính trị: Tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới góp phần không ngừng nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia, vị thế, uy tín quốc tế của đất nước và Đảng ta; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; bảo vệ vững chắc độc lập, thống nhất, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và bảo vệ chế dộ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Đồng thời, nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế; tranh thủ tối đa sự đồng tình, ủng hộ, các điều kiện và nguồn lực quốc tế, phát triển đất nước nhanh, bền vững, không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân, sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, góp phần vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ trên thế giới.
     2. Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII với những nội dung cơ bản: Đề cương các dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng (Báo cáo chính trị; Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011; Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2011 – 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021 – 2030 và Báo cáo tình hình kinh tế xã hội 5 năm 2016 – 2020, Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021 – 2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng; Tổng kết thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị khóa XII về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo các công việc quan trọng của Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị TW9 khóa XII đến Hội nghị TW10 khóa XII; Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng năm 2018.
 
Đồng chí Nguyễn Đức Trung truyền đạt tại lễ chào cờ và sinh hoạt chính trị dưới cờ


Tác giả bài viết: Hoàng Thị Thu Hằng – Trưởng khoa Chính trị - Pháp luật
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc