máy photocopy , cho thuê máy photocopy , bán máy photocopy , sửa máy photocopy , du lịch hàn quốc , áo đôi

Kế hoạch tổ chức "Sinh hoạt chính trị đầu khóa cho HSSV" năm học 2020 - 2021

Kế hoạch tổ chức "Sinh hoạt chính trị đầu khóa cho HSSV" năm học 2020 - 2021

Thực hiện phương hướng nhiệm vụ năm học 2020-2021 và Kế hoạch hoạt động công tác học sinh, sinh viên năm học 2020-2021...

Đăng lúc: 16-10-2020 07:13:05 AM | Đã xem: 965 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Công tác HSSV
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN NĂM HỌC 2020-2021

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN NĂM HỌC 2020-2021

Căn cứ Thông tư số 17/2017/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 06 năm 2017 của Bộ Lao động -Thương Binh và Xã hội ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên...

Đăng lúc: 16-10-2020 07:07:10 AM | Đã xem: 1765 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Công tác HSSV
Thông báo về việc hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách đối với HSSV

Thông báo về việc hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách đối với HSSV

Thông báo về việc hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách đối với HSSV. Học kỳ I năm học 2020 - 2021

Đăng lúc: 16-10-2020 07:03:55 AM | Đã xem: 721 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Công tác HSSV
Đăng lúc: 24-05-2019 07:32:31 AM | Đã xem: 1321 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Công tác HSSV

QUY ĐỊNH VỀ VÙNG CÓ ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI KHÓ KHĂN VÀ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN

Vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn theo quy định tại các Quyết định dưới đây:

Đăng lúc: 14-04-2014 02:41:14 PM | Đã xem: 6529 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Công tác HSSV