máy photocopy , cho thuê máy photocopy , bán máy photocopy , sửa máy photocopy , du lịch hàn quốc , áo đôi

HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH

Đăng lúc: Thứ tư - 28/12/2022 02:17 - Người đăng bài viết: admin
HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT
HỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG
KHÓA XIII TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH.
 
     Chiều ngày 15/12/2022, tại Hội trường số 2, Đảng ủy Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
     Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng phụ trách trường, đồng chí Lê Thị Thu Thủy – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT, Trưởng phòng TC-HC, đồng chí Dương Thị Hồng Yến – Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng; các đồng chí trong BCH Đảng bộ, cán bộ quản lý các phòng, khoa, trung tâm cùng toàn thể đảng viên, viên chức lao động nhà trường.

Đ/c Dương Thị Hồng Yến – Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng triển khai những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCHTW Đảng khóa XIII tại Hội nghị
 
     Tại Hội nghị, đồng chí Dương Thị Hồng Yến – Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường đã truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCHTW Đảng khóa XIII gồm:
     1. Nghị quyết số 27 – NQ/TW ngày 09/11/2022 của BCH Trung ương về “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”. Mục tiêu tổng quát của Nghị quyết số 27-NQ/TW là: Hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, do Ðảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo; có hệ thống pháp luật hoàn thiện, được thực hiện nghiêm minh, nhất quán; thượng tôn Hiến pháp và pháp luật, tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ hiệu quả quyền con người, quyền công dân; quyền lực nhà nước là thống nhất, được phân công rành mạch, phối hợp chặt chẽ, kiểm soát hiệu quả; nền hành chính, tư pháp chuyên nghiệp, pháp quyền, hiện đại; bộ máy nhà nước tinh gọn, trong sạch, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực, thực sự chuyên nghiệp, liêm chính; quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả; đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh, bền vững, trở thành nước phát triển, có thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào năm 2045. Nghị quyết cũng nêu lên mục tiêu cụ thể đến năm 2030 và10 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để hoàn thành mục tiêu đã đề ra.
     2. Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17/11/2022 của BCH Trung ương về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”. Mục tiêu của Nghị quyết số 28-NQ/TW là: Tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, bảo đảm hiệu quả, thiết thực, sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo toàn diện của Đảng trong giai đoạn mới. Giữ vững nguyên tắc của Đảng, đồng thời phát huy sự chủ động, sáng tạo của các cấp uỷ, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hệ thống chính trị. Nâng cao năng lực tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, nhất là thể chế hoá, cụ thể hoá thành luật và các văn bản dưới luật; tạo chuyển biến thực sự, đạt kết quả cao trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng ở các cấp. Đề cao trách nhiệm của tập thể, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gắn với kiểm soát quyền lực chặt chẽ. Xây dựng phương pháp công tác, lề lối làm việc của các cấp uỷ, tổ chức đảng, thực sự khoa học, dân chủ, sát với thực tiễn; bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng thông suốt từ Trung ương đến cơ sở. Và để thực hiện tốt các mục tiêu đã đề ra Nghị quyết cũng nêu lên 6 nhiệm vụ giải pháp cơ bản để thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị.
     3. Nghị quyết số 29 – NQ/TW ngày 17/11/2022 của BCH Trung ương về “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045”. Với mục tiêu tổng quát đến năm 2030 là: Việt Nam cơ bản đạt được các tiêu chí của nước công nghiệp, là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đời sống của nhân dân được nâng cao. Xây dựng nền công nghiệp quốc gia vững mạnh với năng lực sản xuất mới, tự chủ, khả năng thích ứng, chống chịu cao, khả năng làm chủ công nghệ lõi. Công nghệ nền của các ngành công nghiệp nền tảng, công nghiệp ưu tiên, công  nghiệp mũi nhọn. Nông nghiệp phát triển nhanh, bền vững theo hướng sinh thái, ứng dụng mạnh mẽ khoa học – công nghệ tiên tiến. các ngành dịch vụ được cơ cấu lại đồng bộ, hiệu quả trên nền tảng công nghệ hiện đại, công nghệ số với chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh được nâng cao, hình thành được nhiều ngành dịch vụ mới, có giá trị gia tăng cao. Để thực hiện tốt mục tiêu tổng quát trên Nghị quyết cũng đã nêu 10 nhiệm vụ giải pháp chủ yếu để Việt Nam phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đã đặt ra đến năm 2030.
     4. Kết luận số 45-KL/TW ngày 17/11/2022 của BCH Trung ương về “Định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 – 2030 tầm nhìn đến năm 2050” với mục tiêu tổng quát là: “Phấn đấu đến năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, tăng trưởng kinh tế dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số; mô hình tổ chức không gian phát triển quốc gia hiệu quả, thống nhất, bền vững, hình thành được các vùng, trung tâm kinh tế, đô thị động lực, có mạng lưới kết cấu hạ tầng cơ bản đồng bộ, hiện đại; đảm bảo các cân đối lớn, nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế; bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực và an ninh nguồn nước; môi trường sinh thái được bảo vệ, thích ứng với biến đổi khí hậu; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao; quốc phòng, an ninh được đảm bảo”.
     Với những thông tin được trình bày tại Hội nghị này, mỗi cán bộ đảng viên, viên chức lao động của nhà trường đã có những nhận thức sâu sắc hơn về những vấn đề như: xây dựng nhà nước pháp quyền trong giai đoạn mới; nâng cao vai trò lãnh đạo của đảng đối với hệ thống chính trị; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; những định hướng lớn trong quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
     Tại Hội nghị, đồng chí Dương Thị Hồng Yến nhấn mạnh: Sự nỗ lực cố gắng của tất cả các cán bộ, đảng viên, viên chức lao động của nhà trường nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ công tác của nhà trường cũng là góp phần vào việc thực hiện các mục tiêu đã được nêu trong các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XIII.

Tác giả bài viết: Hoàng Thị Thu Hằng – Trưởng khoa Chính trị - Pháp luật
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc