máy photocopy , cho thuê máy photocopy , bán máy photocopy , sửa máy photocopy , du lịch hàn quốc , áo đôi

HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ NĂM BAN CHẤP HÀNH TW ĐẢNG KHÓA XIII VÀ CÁC KẾT LUẬN, QUY ĐỊNH CỦA TRUNG ƯƠNG ĐẢNG

Đăng lúc: Thứ ba - 23/08/2022 03:19 - Người đăng bài viết: admin
HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ NĂM BAN CHẤP HÀNH TW ĐẢNG KHÓA XIII VÀ CÁC KẾT LUẬN, QUY ĐỊNH CỦA TRUNG ƯƠNG ĐẢNG
     Công tác học tập, quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết, Kết luận, Quy định của Đảng là nhiệm vụ quan trọng nhằm đưa chủ trương, đường lối của Đảng đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân; tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận xã hội góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết cũng như nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Thực tế cho thấy Nghị quyết của Đảng nếu không đến được với cán bộ đảng viên và nhân dân thì Nghị quyết đó không thể đi vào cuộc sống.
     Với ý nghĩa đó, hôm nay ngày 15 tháng 8 năm 2022 thực hiện các Kế hoạch số 234-KH/ĐU; số 277-KH/ĐU; số 280-KH/ĐU của Đảng ủy trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch về tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCHTW khóa XIII và các Kết luận, Quy định của TW Đảng
Ảnh toàn thể hội nghị
 
     Đến dự Hội nghị có đ/c Nguyễn Đức Trung – Bí thư Đảng ủy – Phó hiệu trưởng – Phụ trách trường; đồng chí Lê Thị Thu Thủy – Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính; đồng chí Dương Thị Hồng Yến - Ủy viên Thường vụ ĐU – Phó Hiệu trưởng cùng toàn thể các đồng chí là đảng viên của các chi bộ trong Đảng bộ trường. Sau đây là những nội dung cơ bản tại hội nghị:
1.Đồng chí Dương Thị Hồng Yến trình bày những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII với 04 Nghị quyết:
     Nghị quyết số 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao.
     Nghị quyết số 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
     Nghị quyết số 20-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.
     Nghị quyết số 21-NQ/TW về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.
Đồng chí Dương Thị Hồng Yến tại Hội nghị
 
2. Đồng chí Dương Thị Hồng Yến truyền đạt những nội dung cơ bản của tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
     Qua các nội dung được quán triệt, các đảng viên trong đảng bộ đã nhận thức sâu sắc về: chủ nghĩa xã hội, bản chất, mục tiêu, quy luật khách quan của con đường đi lên CNXH ở Việt Nam, việc lựa chọn con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; nhận định rõ mô hình CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; khẳng định sự lựa chọn sáng suốt của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng CNXH và những vấn đề đặt ra từ thực tiễn, những giải pháp để từng bước xây dựng CNXH ở Việt Nam. Đồng thời mỗi cán bộ đảng viên cần liên hệ gắn với thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao trong tình hình hiện nay; cần làm gì để góp phần vào công cuộc xây dựng CNXH, xây dựng chi bộ, Đảng bộ trường ngày càng vững mạnh, tích cực đóng góp những ý kiến với cấp ủy, lãnh đạo trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các mặt công tác trong thời gian tới.
3. Quán triệt, phổ biến, triển khai các Quy định, Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng và công tác tổ chức xây dựng Đảngdo đ/c Lê Thị Thu Thủy trình bày
Đồng chí Lê Thị Thu Thủy
 
     - Kết luận số 34-KL/TW, ngày 18 tháng 4 năm 2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030. Đồng chí Thủy đã nêu bật những mục tiêu cơ bản của Kết luận số 34 là: nâng cao nhận thức, trách nhiệm, hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, sự đoàn kết thống nhất và giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng, chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, kiên quyết xử lý suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, tiêu cực trong Đảng và hệ thống chính trị; đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng, bổ sung, hoàn thiện phương pháp, nội dung công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong tình hình mới; đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức đảng và đảng viên để phát huy, nhân rộng, kịp thời phát hiện thiếu sót, khuyết điểm để uốn nắn và khắc phục, xử lý nghiêm khi có vi phạm.
     - Quyết định số 354-QĐ/UBKTTW về ban hành các quy trình thực hiện kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng
     - Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 6 tháng 7 năm 2022 về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Đồng chí đã làm rõ những điểm mới trong từng điều, khoản của quy định này và đã giúp cho mỗi đảng viên nâng cao nhận thức cũng như đấu tranh chống những biểu hiện chạy chức, chạy quyền, bổ nhiệm cánh hẩu, thân cận nhóm lợi ích để công tác lựa chọn cán bộ phải thực sự công tâm, khách quan, các đơn vị công tác phải lựa chọn được những cán bộ thực sự có đức, có tài góp phần vào sự phát triển của nhà trường và đất nước.

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc