máy photocopy , cho thuê máy photocopy , bán máy photocopy , sửa máy photocopy , du lịch hàn quốc , áo đôi

CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

Đăng lúc: Thứ năm - 13/02/2014 04:04 - Người đăng bài viết: admin
PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:
1) Chức năng: Tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện các công tác tổ chức - cán bộ; bảo vệ chính trị nội bộ; công tác hành chính, văn thư; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật và điều hành xe ô tô.
2) Nhiệm vụ:
a. Công tác tổ chức, nhân sự
     - Xây dựng tổ chức bộ máy của nhà trường theo quy định của Nhà nước, xây dựng đề án thành lập, giải thể, cơ cấu các phòng, khoa, bộ môn, trung tâm, đơn vị phục vụ.
     - Xây dựng và tổ chức thực hiện quy trình tuyển dụng giảng viên, cán bộ, nhân viên theo đúng quy định của Nhà nước; Chuẩn bị văn bản và thủ tục để Hiệu trưởng ký các hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động với giảng viên, cán bộ, nhân viên.
     - Quy hoạch đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, cán bộ hành chính, phục vụ theo từng giai đoạn trung hạn, dài hạn.
     - Xây dựng chiến lược phát triển đội ngũ, quy hoạch đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, chuyên viên, nhân viên phục vụ theo từng giai đoạn trung hạn, dài hạn; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, quản lý, sử dụng đội ngũ có hiệu quả.  
     - Sắp xếp, bố trí, tiếp nhận, điều động cán bộ trong nhà trường phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quy mô phát triển của từng đơn vị; đề xuất bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ theo phân cấp.
     - Làm đầu mối trong việc xây dựng các văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, các tổ chức trong nhà trường.
     - Quản lý, cập nhật, bổ sung hồ sơ, lý lịch và sổ Bảo hiểm xã hội của cán bộ, viên chức và hợp đồng lao động (CB, VC, HĐLĐ).
     - Đề xuất thành lập các hội đồng tư vấn, tham mưu cho Hiệu trưởng như: Hội đồng tuyển sinh theo phân cấp của Trường, Hội động tuyển dụng, Hội đồng lương, Hội đồng thi đua – khen thưởng, Hội đồng kỷ luật, Hội đồng xét chuyển ngạch, nâng ngạch…
     - Thực hiện chế độ chính sách cho CB, VC, HĐLĐ như: nâng lương, chuyển xếp ngạch, nâng ngạch, nghỉ hưu, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, độc hại, nghỉ ốm, thai sản và phụ cấp khác theo qui định của Nhà nước.
     - Thống kê và báo cáo về công tác tổ chức nhân sự theo định kỳ và đột xuất.
     - Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, làm đầu mối trong việc phổ biến, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến CB, VC, HĐLĐ trong Trường.
 b. Công tác hành chính
     - Thực hiện công tác hành chính, văn thư, quản lý và sử dụng con dấu của nhà trường. Soạn thảo, ban hành văn bản thuộc các lĩnh vực tổ chức, nhân sự, hành chính, văn thư, lưu trữ. Chỉ đạo nghiệp vụ hành chính, văn thư - lưu trữ đối với cán bộ làm công tác văn thư và các đơn vị trực thuộc Trường.
      - Theo dõi, nắm tình hình, tổng hợp, thống kê báo cáo về công tác tổ chức - cán bộ, hành chính và các hoạt động của nhà trường.
      - Quản lý phòng truyền thống; quản lý hội trường, phòng họp.      
      - Phối hợp tổ chức các hội nghị, các ngày lễ; đảm nhiệm khâu phục vụ, lễ tân, khánh tiết của Trường trong các hội nghị và các cuộc họp; phục vụ công tác của Ban giám hiệu và các hoạt động chung của nhà trường.
      - Phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng gặp tiếp xúc, trao đổi với các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể trong và ngoài Trường;
      - Điều hành và quản lý xe ô tô phục vụ các hoạt động của Trường.
c. Công tác thi đua, khen thưởng
     - Thực hiện và quản lý công tác thi đua, khen thưởng tập thể và cá nhân của Trường theo quy định hiện hành.
     - Xây dựng kế hoạch, biện pháp để thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng của nhà trường.
     - Thực hiện công tác xét đề nghị phong tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng.
3) Trưởng (hoặc Phó trưởng phòng được giao ký thay) phòng TC – HC thừa lệnh Hiệu trưởng ký giải quyết các công văn giấy tờ sau:
     - Thừa lệnh Hiệu trưởng ký và trực tiếp giải quyết các văn bản thuộc lĩnh vực về tổ chức, cán bộ và hành chính, tổng hợp như: giấy nghỉ phép, giấy chứng nhận là cán bộ của Trường, giấy mời họp, lệnh điều xe, giấy giới thiệu, giấy đi đường; xác nhận sơ yếu lý lịch và mức lương cán bộ, xác nhận các danh hiệu thi đua, khen thưởng…; xác nhận bản sao công văn.
     - Thừa lệnh Hiệu trưởng ký ban hành trong nội bộ nhà trường các văn bản về nghiệp vụ hành chính hoặc để triển khai thực hiện các công tác nói trên sau khi được Hiệu trưởng giao.
     - Ký tắt các công văn, giấy tờ… thuộc chức năng đơn vị soạn thảo trước khi trình Hiệu trưởng ký ban hành.
II. CƠ CẤU TỔ CHỨC:

 Trưởng phòng: Thạc sỹ Lê Thị Thu Thủy
 ĐT: 0208.2.244.888
 Email: lethuytmdl@gmail.com
 Phó Trưởng phòng: Thạc sỹ Nguyễn Thị Thu Hiển
ĐT: 0982.852.307
Email: 

* Tổng số cán bộ, nhân viên của phòng: 6
     Trong đó:    + Trình độ thạc sĩ: 03
                        + Trình độ đại học: 02
                        + Trình độ trung cấp: 01


Tập thể cán bộ, nhân viên Phòng Tổ chức – Hành chính
Tác giả bài viết: Phòng Tổ chức - Hành chính
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc