CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

Nghề đào tạo: Kỹ thuật pha chế đồ uống

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

Nghề đào tạo:  Kỹ thuật pha chế đồ uống
Trình độ đào tạo:  Sơ cấp
Thời gian đào tạo: 3 tháng
Số lượng mô đun:  06
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THCS trở lên
Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp
Danh mục các mô đun đào tạo và phân bổ thời gian:
 
TT Tên mô đun Thời gian đào tạo (giờ)
Tổng số Trong đó
LT TH KT
MĐ 01 Kỹ năng giao tiếp và CSKH 30 10 19 1
MĐ 02 Thương phẩm học và VSATTP 30 17 12 1
MĐ 03 Lý thuyết nghiệp vụ bar 45 43   2
MĐ 04 Kỹ thuật pha chế và phục vụ đồ uống không cồn 75   73 2
MĐ 05 Phục vụ các loại bia, rượu 45   43 2
MĐ 06 Kỹ thuật pha chế và phục vụ cocktail, mocktail 75   72 2
Tổng cộng 300 70 220 10