máy photocopy , cho thuê máy photocopy , bán máy photocopy , sửa máy photocopy , du lịch hàn quốc , áo đôi

KẾ HOẠCH KỶ NIỆM 45 NĂM THỰC HIỆN DI CHÚC CỦA BÁC

Đăng lúc: Thứ hai - 29/09/2014 20:36 - Người đăng bài viết: admin
KẾ HOẠCH KỶ NIỆM 45 NĂM THỰC HIỆN DI CHÚC CỦA BÁC
 
   Thực hiện Kế hoạch số 580-KH/BTG, ngày 27/08/2014 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Thái Nguyên về tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh,  Đảng ủy Trường xây dựng kế hoạch cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
   - Tiếp tục khẳng định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh, Di chúc thiêng liêng và tấm gương đạo đức của Người; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm thực hiện thắng lợi Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn cách mạng mới.
   - Thông qua các hoạt động kỷ niệm, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng đạo đức trong Đảng, trong xã hội.
   - Nội dung các hoạt động kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh cần thiết thực, tiết kiệm, tránh hình thức, phù hợp với quy mô và tính chất của sự kiện kỷ niệm.
   - Gắn nội dung đợt sinh hoạt chính trị kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh với việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN
   - Ôn lại giá trị tư tưởng, chính trị, văn hóa trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; qua đó, tiếp tục nâng cao nhận thức và khẳng định giá trị trường tồn của Di chúc.
   - Tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng, tấm gương đạo đức của Người kết hợp với tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
   - Tuyên truyền về những thành tựu vẻ vang của cách mạng Việt Nam trong 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; khơi dậy tinh thần tích cực học tập Di chúc và làm theo tấm gương đạo đức của Người trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.
   - Tuyên truyền tập thể, cá nhân điển hình; phổ biến kinh nghiệm, cách làm hay của các địa phương, đơn vị trong thực hiện Di chúc và học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
   - Chủ động đấu tranh, bác bỏ những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ lãnh tụ; phê phán những tư tưởng, hành vi không đúng với lời dạy của Người.
III. CÁCH THỨC TIẾN HÀNH
   - Thông qua sinh hoạt của tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể để tiếp tục trao đổi, thảo luận nhằm nâng cao nhận thức các nội dung cơ bản, cốt lõi trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; trong sinh hoạt cần liên hệ với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương và thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014 và nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm.
   - Thảo luận nhiệm vụ việc thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại các chi bộ, đơn vị
   - Sau học tập, nghiên cứu, mỗi tổ chức và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên các đoàn thể cần bổ sung vào phương hướng phấn đấu, làm theo.
Thời gian tổ chức sinh hoạt chính trị tập trung triển khai trong tháng 9, 10, 11 năm 2014. Cụ thể:
+ Trong sinh hoạt chi bộ tháng 9, trao đổi, quán triệt những nội dung trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; nhất là 4 nội dung về Lời căn dặn của Người về Đảng, Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau, về nhân dân lao động và những việc sau khi kháng chiến thắng lợi.
+ Trong sinh hoạt chi bộ tháng 10, liên hệ kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện Di  chúc của Bác và thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị đối với mỗi cán bộ, đảng viên, hội viên và mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức đảng, các đoàn thể.
+ Trong sinh hoạt chi bộ tháng 11, bàn biện pháp tiếp tục thực hiện có hiệu quả Di chúc của Bác và Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị. 
Sau sinh hoạt chi bộ và các đoàn thể, các đảng viên chủ động tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân; trước hết là những người thân, những người xung quanh mình về những nội dung trong Di chúc; vận động mọi người thực hiện Di chúc của Bác và Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị.
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc