máy photocopy , cho thuê máy photocopy , bán máy photocopy , sửa máy photocopy , du lịch hàn quốc , áo đôi

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng

Thường Cao đẳng Thương mại và Du lịch - Bộ Công Thương có nhu cầu tuyển 03 giảng viên và 03 giáo viên

Đăng lúc: 28-08-2018 11:30:43 AM | Đã xem: 339 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh

Các gói thầu: "Mua sắm thiết bị thực hành khách sạn 4 sao"; Mua sắm thiết bị thực hành tin học và ứng dụng phần mềm"; "Mua sắm thiết bị Bàn - Bar"

Đăng lúc: 15-08-2018 03:01:43 AM | Đã xem: 155 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo
Thông báo mời chào hàng cạnh tranh

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh

Gói thầu: "Sửa chữa về sinh giảng đường A"

Đăng lúc: 15-08-2018 02:55:17 AM | Đã xem: 163 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo
Thông báo tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng

Trường Cao Đẳng Thương mại và Du Lịch - Bộ Công Thương có nhu cầu tuyển 03 giảng viên và 01 nhân viên y tế

Đăng lúc: 09-07-2018 06:35:19 AM | Đã xem: 596 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo
Đăng lúc: 30-03-2018 05:04:13 AM | Đã xem: 2176 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo , Trung tâm tv tuyển sinh và giới thiệu việc làm
Thông báo về việc hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách đối với HSSV

Thông báo về việc hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách đối với HSSV

hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách đối với HSSV - Học kỳ I năm học 2017 - 2018

Đăng lúc: 28-09-2017 04:21:00 AM | Đã xem: 827 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo
THÔNG BÁO TUYỂN SINH VĂN BẰNG 2

THÔNG BÁO TUYỂN SINH VĂN BẰNG 2

Cấp bằng tốt nghiệp: Cử nhân Quản trị khách sạn

Đăng lúc: 16-06-2017 10:53:19 AM | Đã xem: 516 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo
Đăng lúc: 11-04-2017 04:20:14 AM | Đã xem: 628 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo
Tuyển sinh Lớp Sơ cấp nghề Nghiệp vụ kinh doanh xăng dầu

Tuyển sinh Lớp Sơ cấp nghề Nghiệp vụ kinh doanh xăng dầu

Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập, nâng cao trình độ của cán bộ, công nhân viên, đang làm việc trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên và các vùng lân cận. Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch liên tục tuyển sinh lớp sơ cấp nghề Nghiệp vụ kinh doanh xăng dầu. Kế hoạch cụ thể như sau:

Đăng lúc: 13-03-2017 02:10:00 PM | Đã xem: 710 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo
Tuyển sinh Lớp Nghiệp vụ kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)

Tuyển sinh Lớp Nghiệp vụ kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)

Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập, nâng cao trình độ của cán bộ, công nhân viên, đang làm việc trong lĩnh vực kinh doanh GAS trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên và các vùng lân cận. Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch liên tục tuyển sinh lớp Nghiệp vụ kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng. Kế hoạch cụ thể như sau:

Đăng lúc: 13-03-2017 02:08:12 PM | Đã xem: 448 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo
Tuyển sinh lớp Sơ cấp nghề Kỹ thuật chế biến món ăn.

Tuyển sinh lớp Sơ cấp nghề Kỹ thuật chế biến món ăn.

Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập, nâng cao trình độ của cán bộ, giáo viên công nhân viên hiện đang làm việc trong các Trường học, các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp; học sinh, sinh viên và người lao động trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên và các vùng lân cận. Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch liên tục tuyển sinh lớp Sơ cấp nghề Kỹ thuật chế biến món ăn. Kế hoạch cụ thể như sau:

Đăng lúc: 13-03-2017 02:06:27 PM | Đã xem: 602 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo
Thông báo về việc tổ chức thi cấp chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học

Thông báo về việc tổ chức thi cấp chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học

Thực hiện hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xác định chuẩn đầu ra đối với học sinh - sinh viên, trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch đã xây dựng và công bố chuẩn đầu ra phải đạt được khi học sinh - sinh viên tốt nghiệp, trong đó có chuẩn ngoại ngữ, chuẩn tin học theo quy định đã được ban hành. Đây là những yêu cầu mang tính bắt buộc đối với học sinh - sinh viên để được xét tốt nghiệp và cấp bằng.

Đăng lúc: 30-07-2016 05:47:57 AM | Đã xem: 784 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo
THÔNG BÁO MỜI THẦU

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch (Bên mời thầu) có kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu Cải tạo, nâng cấp hệ thống sân đường nội bộ Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước.

Đăng lúc: 29-07-2016 01:07:26 PM | Đã xem: 789 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch (Bên mời thầu) có kế hoạch tổ chức đấu thầu, gói thầu “ Thiết bị phục vụ giảng dạy ( Máy tính xách tay; máy chiếu)” theo hình thức chào hàng cạnh tranh rộng rãi trong nước.

Đăng lúc: 15-07-2016 12:30:45 PM | Đã xem: 787 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo
Thông báo về việc tổ chức thi cấp chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học

Thông báo về việc tổ chức thi cấp chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học

Thực hiện hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xác định chuẩn đầu ra đối với học sinh - sinh viên, trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch đã xây dựng và công bố chuẩn đầu ra phải đạt được khi học sinh - sinh viên tốt nghiệp, trong đó có chuẩn ngoại ngữ, chuẩn tin học theo quy định đã được ban hành...

Đăng lúc: 09-07-2016 03:42:08 AM | Đã xem: 785 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo
THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM 2016

THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM 2016

Thực hiện chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh trên địa bàn Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch tuyển sinh vào lớp 10 năm 2016, cụ thể như sau:

Đăng lúc: 24-06-2016 04:54:37 AM | Đã xem: 736 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo
Thông báo tổ chức thi cấp chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học

Thông báo tổ chức thi cấp chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học

Thực hiện hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xác định chuẩn đầu ra đối với học sinh - sinh viên, trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch đã xây dựng và công bố chuẩn đầu ra phải đạt được khi học sinh - sinh viên tốt nghiệp, trong đó có chuẩn ngoại ngữ, chuẩn tin học theo quy định đã được ban hành. Đây là những yêu cầu mang tính bắt buộc đối với học sinh - sinh viên để được xét tốt nghiệp và cấp bằng.

Đăng lúc: 23-05-2016 11:10:33 AM | Đã xem: 775 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo

Thông báo tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Thực hiện hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xác định chuẩn đầu ra đối với học sinh - sinh viên, trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch đã xây dựng và công bố chuẩn đầu ra phải đạt được khi học sinh - sinh viên tốt nghiệp, trong đó có chuẩn ngoại ngữ, chuẩn tin học theo quy định đã được ban hành. Đây là những yêu cầu mang tính bắt buộc đối với học sinh - sinh viên để được xét tốt nghiệp và cấp bằng.

Đăng lúc: 25-04-2016 11:05:12 AM | Đã xem: 743 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo
THÔNG BÁO TUYỂN NHÂN VIÊN

THÔNG BÁO TUYỂN NHÂN VIÊN

Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch – Bộ Công Thương có nhu cầu tuyển 01 Văn thư kiêm phục vụ.

Đăng lúc: 13-04-2016 10:15:27 AM | Đã xem: 858 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo
Về việc nghỉ các ngày Lễ trong tháng 4 và tháng 5 năm 2016

Về việc nghỉ các ngày Lễ trong tháng 4 và tháng 5 năm 2016

Căn cứ quy định về chế độ nghỉ Lễ, Tết của Nhà nước; Căn cứ vào Kế hoạch công tác của Nhà trường, Nhà trường thông báo tới toàn thể CBVCLĐ lịch nghỉ các ngày Lễ: Giỗ tổ Hùng Vương, ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5 như sau:

Đăng lúc: 13-04-2016 10:14:01 AM | Đã xem: 771 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo

Các tin khác

1 2 3  Trang sau