máy photocopy , cho thuê máy photocopy , bán máy photocopy , sửa máy photocopy , du lịch hàn quốc , áo đôi

Bài toán ứng dụng cực trị trong kinh tế

Khi giải quyết những vấn đề kinh tế, người ta thường gặp các bài toán xác định trị số tối ưu (lớn nhất hoặc nhỏ nhất) của một chỉ tiêu nào đó trong những điều kiện nhất định ...

Đăng lúc: 21-04-2016 05:01:38 AM | Đã xem: 690 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Nghiên cứu trao đổi

KẾ TOÁN CHI PHÍ BẢO HÀNH SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ

Các sản phẩm có thời gian sử dụng lâu dài như ô tô, xe máy, máy tính, điện thoại,… được thường bán ra đi kèm với điều kiện bảo hành. Trong thời hạn bảo hành của sản phẩm nếu xảy ra hư hỏng thì người bán sẽ thực hiện sửa chữa hoặc đổi mới sản phẩm cho người mua...

Đăng lúc: 16-09-2015 11:29:37 AM | Đã xem: 684 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Nghiên cứu trao đổi

KẾ TOÁN ĐẦU TƯ NẮM GIỮ ĐẾN NGÀY ĐÁO HẠN

Phương pháp kế toán các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn trong chế độ kế toán doanh nghiệp theo hướng dẫn tại Thông tư 200/2014/TT-BTC đã khá tiệm cận với thông lệ kế toán quốc tế hiện hành. Bài viết này sẽ làm rõ hơn cách hạch toán khoản đầu tư này thông qua các ví dụ minh hoạ cụ thể.

Đăng lúc: 16-09-2015 11:26:33 AM | Đã xem: 5815 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Nghiên cứu trao đổi

KẾ TOÁN TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI – KINH NGHIỆM QUỐC TẾ

Kế toán trái phiếu chuyển đổi được xem là một “lỗ hổng” trong chế độ kế toán Việt Nam. “Lỗ hổng” này được “trám lại” trong một phần nội dung của dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán doanh nghiệp. Tuy nhiên các hướng dẫn trong dự thảo còn chưa đầy đủ và rõ ràng dẫn đến việc khó khăn cho các doanh nghiệp cho việc áp dụng vào thực tế. Bài viết này sẽ làm rõ hơn về kế toán trái phiếu chuyển đổi tại ngày phát hành, mua lại trái phiếu và chuyển đổi trái phiếu.

Đăng lúc: 14-05-2015 02:56:33 AM | Đã xem: 1791 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Nghiên cứu trao đổi

KẾ TOÁN TÁI CƠ CẤU CÁC KHOẢN NỢ THEO CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ

Nợ xấu trong các ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay rất lớn và việc tái cơ cấu nợ được xem là biện pháp để các ngân hàng tự cứu mình. Chuẩn mực kế toán quốc tế số 39 (IAS 39) đã có các quy định về cách xử lý về mặt kế toán đối với việc tái cơ cấu các khoản vay.

Đăng lúc: 08-04-2015 05:35:53 AM | Đã xem: 1595 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Nghiên cứu trao đổi

BÀN THÊM VỀ KẾ TOÁN DOANH THU CHƯA THỰC HIỆN

Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ/-BTC (gọi tắt là chế độ kế toán) hướng dẫn cách hạch toán doanh thu chưa thực hiện trên tài khoản 3387. Liệu cách hạch toán này trong chế độ kế toán doanh nghiệp đã thực sự hợp lý và phản ánh đúng bản chất ? ...

Đăng lúc: 16-03-2015 03:40:09 AM | Đã xem: 1087 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Nghiên cứu trao đổi

KẾ TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP VỚI THUẾ SUẤT THAY ĐỔI

Hạch toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) hoãn lại là một vấn đề còn khá mới mẻ ở Việt Nam. Việc không thống nhất cách tính toán thuế TNDN hoãn lại với các cách tiếp cận khác nhau theo VAS 17 và Thông tư số 20/2006/TT-BTC dẫn đến sự khó hiểu và khó khăn cho các doanh nghiệp trong việc áp dụng VAS 17, nhất là trong trường hợp có thay đổi thuế suất thuế TNDN. Bài viết này bàn về các phương pháp tiếp cận trong kế toán thuế TNDN và đưa ra gợi ý về kế toán thuế TNDN khi có sự thay đổi thuế suất thuế TNDN.

Đăng lúc: 03-03-2015 02:18:30 AM | Đã xem: 1002 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Nghiên cứu trao đổi

KẾ TOÁN HÀNG KHUYẾN MẠI

Các công ty dùng nhiều hình thức khuyến mại khác nhau nhằm tăng doanh số bán hàng như bán hàng kèm theo quà tặng là hàng hóa không thu tiền, thẻ cào hoặc mở nắp trúng thưởng, tặng phiếu mua hàng, đổi bao bì đã sử dụng lấy quà tặng,…Bài viết này hướng dẫn cách hạch toán các trường hợp khuyến mại theo chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam nhằm giúp các doanh nghiệp hạch toán đúng đắn hơn loại nghiệp vụ này...

Đăng lúc: 28-01-2015 07:50:57 AM | Đã xem: 647 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Nghiên cứu trao đổi

HẠCH TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH THEO MÔ HÌNH ĐÁNH GIÁ LẠI

Chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện tại quy định các doanh nghiệp áp dụng mô hình giá gốc để đo lường giá trị tài sản cố định hữu hình. Trong khi đó Chuẩn mực kế toán quốc tế số 16 và dự thảo chuẩn mực kế toán Việt Nam số 16 đưa ra hai mô hình để doanh nghiệp lựa chọn ...

Đăng lúc: 19-01-2015 04:20:40 PM | Đã xem: 5660 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Nghiên cứu trao đổi