máy photocopy , cho thuê máy photocopy , bán máy photocopy , sửa máy photocopy , du lịch hàn quốc , áo đôi

GIỚI THIỆU VỀ KHOA CHÍNH TRỊ PHÁP LUẬT

Đăng lúc: Thứ sáu - 26/05/2017 03:55 - Người đăng bài viết: admin
KHOA CHÍNH TRỊ - PHÁP LUẬT

Trưởng khoa: Ths. Hoàng Thị Thu Hằng
Email: chinhtrivaphapluat@gmail.com
     Khoa Chính trị - Pháp luật được tách ra từ Khoa Đại cương từ ngày 01/4/2016 theo Quyết định số       /QĐ-CĐTMDL. Với chức năng, nhiệm vụ được giao các giảng viên trong Khoa đã đảm nhiệm giảng dạy các môn học như: Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Giáo dục chính trị; Giáo dục pháp luật.
     Hiện nay Khoa có 8 giảng viên, 100% giảng viên trong Khoa đều là Thạc sĩ. Khoa có 2 bộ môn trực thuộc: Bộ môn Lý luận chính trị và Bộ môn Pháp luật. Các giảng viên đều thực hiện tốt kế hoạch giảng dạy, thực hiện tốt công tác thực tế chuyên môn, tích cực nghiên cứu cải tiến nội dung, phương pháp giảng dạy. Công tác tự học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ được các giảng viên Khoa đặc biệt chú trọng. Nhiều giảng viên trong Khoa đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, Giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp tỉnh.
     Danh sách các giảng viên của Khoa Chính trị - Pháp luật.
Trưởng khoa: Thạc sỹ Hoàng Thị Thu Hằng
 ĐT: 
 Email: chinhtrivaphapluat@gmail.com
 
STT HỌ VÀ TÊN TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN CHỨC VỤ
1 Hoàng Thị Thu Hằng Thạc sĩ Trưởng khoa
2 Phan Thị Minh Phượng Thạc sĩ Trưởng bộ môn LLCT
3 Nguyễn Thị Hoa Thạc sĩ Trưởng bộ môn Pháp luật
4 Nguyễn Thị Linh Chi Thạc sĩ Giảng viên
5 Phạm Thu Thủy Thạc sĩ Giảng viên
6 Dương Thị Lam Thạc sĩ Giảng viên


Tập thể Khoa Chính trị - Pháp luật
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc