máy photocopy , cho thuê máy photocopy , bán máy photocopy , sửa máy photocopy , du lịch hàn quốc , áo đôi

Chương trình Công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2014 - 2015

Đăng lúc: Thứ năm - 02/10/2014 05:13 - Người đăng bài viết: admin
CHƯƠNG TRÌNH
Công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2014 - 2015
--------------
 
     Căn cứ định hướng chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2014- 2015 của Ban Chấp hành Thành phố Thái Nguyên và nhiệm vụ chính trị của Trường CĐ Thương Mại & Du Lịch, Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường CĐ Thương Mại & Du Lịch xây dựng chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm 2014 - 2015, cụ thể như sau:
CHỦ ĐỀ CÔNG TÁC NĂM HỌC: Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục và phong trào học sinh, sinh viên tình nguyện
I. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1.       Triển khai học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X và nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, nghị quyết Đại hội Đoàn Trường CĐ Thương Mại & Du Lịch
2.       Tập trung giáo dục lý tưởng, truyền thống, giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh niên nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước, khơi dậy tinh thần yêu nước, tự hào về truyền thống của Đảng và dân tộc trong thanh niên. Tiếp tục đẩy mạnh tổ chức học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nâng cao tinh thần tự giác đi đầu, gương mẫu của cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên.
3.       Mở các lớp tập huấn đội ngũ cán bộ Đoàn theo hướng chuẩn hóa cán bộ dựa trên các quy định của Quy chế cán bộ Đoàn và quy định về tiêu chuẩn chức danh cán bộ ở các cấp. Củng cố và nâng chất công tác xây dựng tổ chức Đoàn, chất lượng cán bộ Đoàn và Đoàn viên nhằm kiện toàn đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp; đẩy mạnh công tác kết nạp đoàn viên mới, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng.
4.       Triển khai các phong trào "Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc"  và "Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp", trọng tâm là đẩy mạnh cuộc vận động Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, triển khai hoạt động Tuổi trẻ với an toàn giao thông”, các giải pháp đồng hành với thanh niên trong học tập, nghề nghiệp, việc làm, nâng cao thể chất và đời sống văn hóa tinh thần, phát triển kỹ năng xã hội.
5.       Phát triển tổ chức Đoàn và nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của cơ sở Đoàn trường, trọng tâm là các chi đoàn.
 
II.CÔNG TRÌNH THANH NIÊN CẤP TRƯỜNG
Cải tạo và phát triển vườn hoa thanh niên Đoàn trường

III.CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN
1.       100% các Chi đoàn trong toàn trường tổ chức triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X. Đoàn trường tổ chức ít nhất 01 hoạt động đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền của Nhà trường với ĐVTN.
2.       100% các Chi đoàn triển khai thực hiện hiệu quả cuộc vận động          “3 xây, 3 chống” trong Đoàn gắn với việc tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI của Ban chấp hành Trung ương Đảng.
3.       100% các Bí thư Chi đoàn nghiêm túc thực hiện chỉ thị số 01 CT/TWĐTN ngày 17/5/2013 của BTV TW Đoàn về việc tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn, thực hiện nghiêm túc " 8 điều nên" và " 8 điều không nên" được ban hành
4.       100% các chi Đoàn tổ chức triển khai, thực hiện chủ đề năm học, đảm bảo chất lượng sinh hoạt chi đoàn theo hướng dẫn, quy định của Đoàn cấp trên.
5.       100% các chi Đoàn tổ chức triển khai phong trào " Sinh viên 5 tốt", cuộc vận động " Sinh viên xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh"
6.       100% các chi Đoàn tổ chức triển khai, học tập về vai trò, vị trí, chiến lược biển đảo Việt Nam
7.       Tổ chức ít nhất 01 hoạt động “Ngày hội việc làm”  cho sinh viên năm cuối; tổ chức tư vấn, hướng nghiệp cho trên 3.000 đoàn viên thanh niên là học sinh THPT.
8.       Trong năm Đoàn trường kết nạp ít nhất 20 Đoàn viên mới, giới thiệu 10 Đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét cảm tình Đảng
9.       Đoàn trường tổ chức ít nhất 02 hoạt động tuyên truyền về An toàn giao thông và 02 hoạt động tham gia bảo vệ môi trường.
10.  Đoàn trường duy trì, nhận đỡ đầu, giúp đỡ thường xuyên ít nhất 01 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
IV.NỘI DUNG – GIẢI PHÁP CƠ BẢN
1. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục thế hệ trẻ, đặc biệt là giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống, ý thức công dân cho thanh thiếu nhi.
1.1. Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong đoàn viên thanh niên học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X và Nghị quyết Đại hội Đoàn Tỉnh lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đoàn trường khóa XXV, chú trọng đổi mới cách thức học tập Nghị quyết, xây dựng, triển khai có hiệu quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp; tổ chức triển khai “06 bài học lý luận chính trị cho đoàn viên thanh niên”
1.2. Tập trung triển khai, thực hiện hiệu quả việc tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI  “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, xây dựng và triển khai Cuộc vận động “3 xây, 3 chống” với các nội dung 3 xây: kỷ cương, kỷ luật; nói thật, làm thật; thực chất, hiệu quả và 3 chống: bệnh thành tích; bệnh hình thức; bệnh quan liêu.
1.3. Tiếp tục triển khai chương trình học tập 6 bài học lý luận chính trị cơ bản trong ĐVTN gắn với chương trình tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn và cuộc vận động " Xây dựng hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới"; đẩy mạnh các hoạt động giáo dục đạo đức lối sống, giáo dục pháp luật, ý thức chấp hành khi tham gia giao thông.
1.4. Triển khai sâu rộng các hình thức giáo dục truyền thống nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, của đất nước, của Đoàn. Tập trung giáo dục về chủ quyền Tổ quốc; lòng yêu nước, tự cường dân tộc; ý thức giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống và các di sản của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Tăng cường nắm bắt và chủ động tham gia xử lý những vấn đề mới, phát sinh trong tư tưởng và dư luận xã hội của thanh niên.
2. Triển khai có hiệu quả phong trào “Xung kích phát triển kinh tế - xã hội”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” .
2.1. Đoàn trường đăng ký, đảm nhận, thực hiện hiệu quả các công trình, phần việc thanh niên gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề  sinh viên quan tâm.
2.2. Tham gia các hoạt động kỷ niệm 15 năm phong trào "Thanh niên tình nguyện”. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện thường xuyên, tại chỗ, chú trọng xây dựng nhà trường xanh, sạch, đẹp thông qua “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”; xây dựng cổng trường an toàn giao thông;  phối hợp xây dựng các đội hình chuyên hoạt động tình nguyện tại những địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa; tham gia thực hiện các hoạt động tình nguyện đặc thù của khối trường học: Mùa hè xanh, Hoa phượng đỏ, Tiếp sức mùa thi, Tiếp sức đến trường... Quan tâm các nội dung tình nguyện phát huy khả năng của học sinh, sinh viên.
2.3. Triển khai sâu rộng các biện pháp nhằm tăng cường trật tự an toàn giao thông, hạn chế tai nạn và ùn tắt giao thông. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả cuộc vận động“Thanh niên với văn hoá giao thông”
2.4. Đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, tổ chức sâu rộng các hoạt động từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, hiến máu tình nguyện, tri ân các anh hùng, liệt sỹ.  Phát triển các mô hình thanh niên xung kích bảo vệ môi trường .
2.5. Tổ chức các hoạt động phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên trong việc chung tay xây dựng nông thôn mới. Trong đó tập trung xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh và phát triển các đội hình thanh niên tình nguyện thực hiện, tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, xây dựng văn minh đô thị.
2.6. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ, khuyến khích thanh niên, sinh viên thi đua học tập, nghiên cứu khoa học, lao động, công tác tốt;  thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt”. Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ sinh viên vay vốn tín dụng học tập. Quan tâm hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.
2.7. Củng cố và tăng cường các đội hình “Đội thanh niên xung kích ”, “Đội hình thanh niên tuyên truyền bảo vệ môi trường”.
2.8. Tổ chức thường xuyên các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao;  phát triển các CLB học thuật , CLB sở thích, năng khiếu trong học sinh- sinh viên
2.9. Tham gia tổ chức các hoạt động đào tạo, huấn luyện kỹ năng cho học sinh- sinh viên. Phổ biến rộng rãi các tài liệu hướng dẫn kỹ năng mềm cho đoàn viên, thanh niên các chi đoàn.
3. Tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn, chất lượng chi đoàn và đoàn viên góp phần xây dựng Đoàn vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, phát huy tốt vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn.
3.1. Tham mưu với cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm chăm lo tới cơ chế, chính sách đối với đội ngũ cán bộ đoàn. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đoàn có đủ năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu công tác Đoàn và phong trào thanh niên .
3.2. Đặc biệt chú trọng tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ ở cấp chi đoàn. Tiếp tục đẩy mạnh chương trình “Rèn luyện đoàn viên” trong thời kỳ mới phù hợp với từng tình hình thực tế; tập trung nâng cao chất lượng chính trị của đoàn viên. Thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, đẩy mạnh bồi dưỡng, nâng cao chất lượng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; tổ chức trao danh sách đoàn viên ưu tú cho cấp ủy đảng nhân kỷ niệm 84 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
3.3. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đoàn viên, nghiên cứu phương thức mới trong quản lý đoàn viên tại các cơ sở ngoài trường Phát triển đoàn viên gắn với nâng cao chất lượng đoàn viên. Triển khai các hình thức sinh hoạt phù hợp đối với chi đoàn trong trong trường, phù hợp với phương thức đào tạo theo học chế tín chỉ.
3.4. Đổi mới công tác tập hợp, đoàn kết thanh niên. Nghiên cứu mở rộng hình thức đoàn kết, tập hợp thanh niên trên mạng Internet.
3.5. Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và hoạt động của Ủy ban kiểm tra đoàn trường; tăng cường công tác theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các chi đoàn tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác trọng tâm trong năm.
3.6. Tham gia các hoạt động tình nguyện hướng về biên giới, hải đảo; vận động học sinh, sinh viên tham gia các hoạt động xây dựng các cột cờ khẳng định chủ quyền trên các đảo tiền tiêu của Tổ quốc.
4. Đẩy mạnh công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng.
4.1. Tổ chức các hoạt động phù hợp cho thiếu nhi là con em của CNV trong toàn trường; tổ chức các sân chơi an toàn, lành mạnh.
4.2. Chỉ đạo thực hiện hiệu quả chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học.
 
IV. DỰ KIẾN CÁC HOẠT ĐỘNG
1.   Tiếp tục triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X;
2.       Tổ chức chương trình tuyên truyền An toàn giao tháng 10-2014
3.       Tổ chức chương trình gây quỹ ủng hộ các chiến sỹ ngoài đảo Hoàng Sa, Trường Sa
4.       Tổ chức Ngày hội thanh niên Việt Nam vào dịp 26/3/2015.
5.       Tổ chức hội thi tuyên truyền viên trẻ về tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh tỉnh năm 2015.
6.       Đại hội Đoàn  trường Khóa XXV.
7.       Tổ chức đồng loạt một số Ngày Chủ nhật xanh trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2015.
8.         Tổ chức Tết thiếu nhi cho thiếu nhi vào 1- 6 - 2015 .
9.         Tổ chức chiến dịch Sinh viên tình nguyện hè" 2015 (tháng 6/2015)
10.    Tổ chức chương trình " Tiếp sức mùa thi" 2015 (tháng 7/2015)
11.    Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ tại các nghĩa trang, tượng đài liệt sỹ vào tối tháng 7/2015.
12.    Tổ chức tuần lễ thày trò, tri ân thày cô(Tháng 11/2014)
13.    Tổ chức các kỳ họp hội nghị BCH Đoàn trường, sơ tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học theo định kỳ.
14.    Tổ chức lớp tập huấn kỹ năng công tác Đoàn .
15.    Đại hội Đoàn trường K25
16.    Thực hiện hoạt động theo sự chỉ đạo của Đảng ủy và BTV Thành đoàn, Tỉnh Đoàn.
Tác giả bài viết: Lê Thị Quỳnh Trang
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc