máy photocopy , cho thuê máy photocopy , bán máy photocopy , sửa máy photocopy , du lịch hàn quốc , áo đôi

KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2014 - 2015

Đăng lúc: Thứ tư - 15/04/2015 03:27 - Người đăng bài viết: admin
KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2014 - 2015
 
STT Lớp Ngày hướng dẫn ôn thi Lịch thi tốt nghiệp Ngày công bố kết quả thi Ngày phát bằng tốt nghiệp
Môn thi 1 Môn thi 2 Môn thi 3
Tên môn thi Thời gian thi Tên môn thi Thời gian thi Tên môn thi Thời gian thi
       1            CA7QS2 24/4 Chủ nghĩa
Mác-Lê
8h30 ngày 26/5 Quản trị học 13h30
ngày 26/5
Quản trị
KD NHKS
7h30 ngày 27/5 Trước ngày 13/6 9h00
Ngày 31/7
       2            CA7VH2 Chủ nghĩa
Mác-Lê
8h30 ngày 26/5 Anh
CN
13h30
ngày 26/5
NVHD
Du lịch
7h30 ngày 27/5 Trước ngày 13/6 9h00
Ngày 31/7
       3            CA7QT2 Chủ nghĩa
Mác-Lê
8h30 ngày 26/5 Quản trị học 13h30
ngày 26/5
Quản trị kinh doanh 7h30 ngày 27/5 Trước ngày 13/6 9h00
Ngày 31/7
       4            CA7KD1,2 KT2 7/5 Chủ nghĩa
Mác-Lê
8h30 ngày 26/5 Tài chính
DN
13h30
ngày 26/5
Kế toán
TCDN
7h30 ngày 27/5 Trước ngày 13/6 9h00
Ngày 31/7
       5            CAN7KT4 8/5 Chính trị 8h30 ngày 26/5 LT nghề 13h30
ngày 26/5
TH nghề 7h30 ngày 27/5 Trước ngày 13/6 9h00
Ngày 01/8
       6            CAN7QT4 25/4 Chính trị 8h30 ngày 26/5 LT nghề 13h30
ngày 26/5
TH nghề 7h30 ngày 27/5 Trước ngày 13/6 9h00
Ngày 01/8
       7            CAN7KT1 8/5 Chính trị 8h30 ngày 26/5 LT nghề 13h30
ngày 26/5
TH nghề 7h30 ngày 27/5 Trước ngày 13/6 9h00
Ngày 01/8
       8            CAN7NS1,2 27/4 Chính trị 7h30 ngày 29/5 LT nghề 13h30
ngày 29/5
TH nghề 7h30 ngày 30/5 Trước ngày 13/6 9h00
Ngày 01/8
       9            CAN7KT2,6 8/5 Chính trị 8h30 ngày 29/5 LT nghề 13h30
ngày 29/5
TH nghề 7h30 ngày 30/5 Trước ngày 13/6 9h00
Ngày 01/8
     10          CAN7QT2 25/4 Chính trị 8h30 ngày 29/5 LT nghề 13h30
ngày 29/5
TH nghề 7h30 ngày 30/5 Trước ngày 13/6 9h00
Ngày 01/8
     11          CAN7KT5,7 8/5 Chính trị 8h30 ngày 29/5 LT nghề 13h30
ngày 29/5
TH nghề 7h30 ngày 30/5 Trước ngày 13/6 9h00
Ngày 01/8
     12          CAN7QT1 25/4 Chính trị 8h30 ngày 29/5 LT nghề 13h30
ngày 29/5
TH nghề 7h30 ngày 30/5 Trước ngày 13/6 9h00
Ngày 01/8
     13          CAT8QT3 29/5 Chính trị 8h30 ngày 19/6 Quản trị học 13h30
ngày 19/6
Quản trị DN 7h30 ngày 20/6 Trước ngày 30/6 9h00
Ngày 31/7
     14          CAT8KD3 30/5 Chính trị 8h30 ngày 19/6 TC doanh nghiệp 13h30
ngày 19/6
Kế toán DN 7h30 ngày 20/6 Trước ngày 30/6 9h00
Ngày 31/7
     15          CAT8QS2 30/5 Chính trị 7h30 ngày 19/6 LT chế biến 13h30
ngày 19/6
TH chế biến 7h30 ngày 20/6 Trước ngày 30/6 9h00
Ngày 31/7
     16          CAT8KD2 30/5 Chính trị 8h30 ngày 19/6 TC doanh nghiệp 13h30
ngày 19/6
Kế toán DN 7h30 ngày 20/6 Trước ngày 30/6 9h00
Ngày 31/7
     17          CAT8QT2 1/6 Chính trị 8h30 ngày 19/6 Quản trị học 13h30
ngày 19/6
Quản trị DN 7h30 ngày 20/6 Trước ngày 30/6 9h00
Ngày 31/7
     18          CA7KT1, QT1,QS1,VH1 Ngày công bố danh sách tốt nghiệp: 12/5 9h00
Ngày 28/5
     19          CAT8KD1 Theo sự phân công của khoa Chính trị 7h30 ngày 29/5 Nhà A tầng 3 TCDN 13h30
ngày 29/5
Nhà A tầng 3 Kế toán DN 7h30 ngày 01/08
     20          CAT8QT1 Chính trị 7h30 ngày 29/5 Nhà A tầng 3 Quản trị học 13h30
ngày 29/5
Nhà A tầng 3 Quản trị DN 7h30 ngày 01/08
     21          TA50NC5 Chính trị 7h30 ngày 29/5 Nhà A tầng 3 LT chế biến 13h30
ngày 29/5
Nhà A tầng 3 TH chế biến 7h30 ngày 01/08
 
Ghi chú :   
        - Nhà trường tổ chức lễ bế giảng và phát bằng tốt nghiệp tại Trường (Số 478, Đường Thống Nhất – TP Thái Nguyên) vào thời gian đã nêu trên        
        - Ngoài thời điểm phát bằng TN đã nêu trên, Nhà trường chỉ phát bằng cho HS-SV vào ngày thứ 6 hàng tuần tại Phòng đào tạo.
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc