máy photocopy , cho thuê máy photocopy , bán máy photocopy , sửa máy photocopy , du lịch hàn quốc , áo đôi

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC TẬP NĂM HỌC 2014-2015

Đăng lúc: Thứ tư - 28/05/2014 04:12 - Người đăng bài viết: admin
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC TẬP
LỚP ỔN ĐỊNH THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ
Học kỳ I Năm học 2014-2015

Lớp ổn định : CA7KT1
STT Mã học phần Tên học phần Số tín chỉ Số tiết
1 CAKT07 Kế toán QTCP 3 55
2 CAKT15 Kế toán ngân sách xã,phường 2 40
3 CAKT08 Kế toán thuế và DN nhỏ 2 40
4 CAKT10 Kế toán máy 2 75
5 CAKT11 Thực hành kế toán 3 5 tuần
Tổng cộng 12 210
Ghi chú Đề nghị các khoa, bộ môn gửi phân công giảng viên giảng dạy cho phòng Đào tạo tr­­ước ngày 27/5/2014.


Lớp ổn định : CA7QS1 
STT Mã học phần Tên học phần Số tín chỉ Số tiết
1 CAKS18 Tiếng Anh phục vụ nhà hàng 3 55
2 CAKS26 Phương pháp xây dựng thực đơn 2 30
3 CAKS05 Nghiệp vụ lễ tân 2 40
4 CAKS13 Lý thuyết chế biến món ăn 3 55
5 CAKS28 Marketing nhà hàng khách sạn 2 40
6 CAQT21 Khởi sự doanh nghiệp 2 40
7 CAKS06 Tổ chức sự kiện 2 40
8 CAKS43 Thực hành tổng hợp 3 4 tuần
Tổng cộng 19 300
Ghi chú Đề nghị các khoa, bộ môn gửi phân công giảng viên giảng dạy cho phòng Đào tạo tr­­ước ngày 27/5/2014.


Lớp ổn định : CA7QT1
STT Mã học phần Tên học phần Số tín chỉ Số tiết
1 CAQT16 Quản trị nghiệp vụ kinh doanh 3 55
2 CAQT06 Hệ thống thông tin quản lý 2 30
3 CANV03 Nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu 2 40
4 CAQT47 Quản trị cơ sở vật chất kỹ thuật TM 2 30
5 CAQT17 Quản trị kho và vận chuyển hàng hóa 2 40
6 CAQT18 Quản trị dự án 2 40
Tổng cộng 13 235
Ghi chú Đề nghị các khoa, bộ môn gửi phân công giảng viên giảng dạy cho phòng Đào tạo tr­­ước ngày 27/5/2014.


Lớp ổn định : CA7VH1
STT Mã học phần Tên học phần Số tín chỉ Số tiết
1 CADL25 Anh chuyên ngành IV 3 60
2 CADL26 Anh chuyên ngành V 3 60
3 CADL13 Di tích lịch sử và danh thắng VN 2 40
4 CADL27 Quản trị kinh doanh du lịch lữ hành 3 55
5 CADL14 Lễ hội Việt Nam 2 40
6 CAKS05 Nghiệp vụ lễ tân 2 40
7 CAKS04 Nghiệp vụ bàn 2 40
8 CADL20 Thực hành hướng dẫn du lịch 4 6 tuần
Tổng cộng 17 335
Ghi chú Đề nghị các khoa, bộ môn gửi phân công giảng viên giảng dạy cho phòng Đào tạo tr­­ước ngày 27/5/2014.


Lớp ổn định : CA8KT1
STT Mã học phần Tên học phần Số tín chỉ Số tiết
1 CAKT03 Kế toán doanh nghiệp II 3 55
2 CAKT04 Kế toán sản xuất xây lắp 3 55
3 CAKT05 Kế toán thương mại dịch vụ 2 40
4 CAKT06 Kế toán doanh nghiệp III 2 40
5 CATC02 Tài chính doanh nghiệp 4 70
Tổng cộng 14 260
Ghi chú Đề nghị các khoa, bộ môn gửi phân công giảng viên giảng dạy cho phòng Đào tạo tr­­ước ngày 27/5/2014.


Lớp ổn định : CA8QS1
STT Mã học phần Tên học phần Số tín chỉ Số tiết
1 CAKS09 Sinh lý dinh dưỡng 2 30
2 CADL10 Văn hóa ẩm thực 2 30
3 CADL17 Kỹ năng giao tiếp 2 40
4 CAKS18 Anh phục vụ nhà hàng 3 55
5 CATC07 Tài chính tín dụng 2 40
6 CAKT01 Nguyên lý kế toán 2 40
7 CACB06 Tin ứng dụng trong kinh doanh 2 55
8 CACB07 Toán kinh tế 2 40
Tổng cộng 17 330
Ghi chú Đề nghị các khoa, bộ môn gửi phân công giảng viên giảng dạy cho phòng Đào tạo tr­­ước ngày 27/5/2014.


Lớp ổn định : CA8VH1
STT Mã học phần Tên học phần Số tín chỉ Số tiết
1 CADL22 Anh chuyên ngành I 3 60
2 CADL23 Anh chuyên ngành II 3 60
3 CADL18 Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch I 4 75
4 CADL09 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 40
5 CADL11 Văn hóa các dân tộc Việt Nam 2 40
6 CADL15 Địa lý du lịch Việt Nam 2 40
7 CADL02 Xã hội học 2 40
8 CADL21 Pháp luật du lịch 2 40
Tổng cộng 20 395

Ghi chú Đề nghị các khoa, bộ môn gửi phân công giảng viên giảng dạy cho phòng Đào tạo tr­­ước ngày 27/5/2014.
 

 
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP
Các lớp học phần theo học chế tín chỉ
Học kỳ I Năm học 2014-2015
 
STT Mã học phần Tên học phần Đối tượng có thể đăng ký học Số lớp dự kiến mở Số tín chỉ Số tiết Điều kiện tiên quyết Giảng viên
 1.  
CAQT10 Phân tích hoạt động kinh doanh CA7KT, CA7QT 1 2 40 Nguyên lý thống kê  
 1.  
CANV02 Thương mại điện tử CA7KT, CA7QT 1 2 40    
 1.  
CAQT04 Marketing CA7KT,CA8KT,QS 1 2 40    
 1.  
CANV01 Quản lý chất lượng CA7QS, CA8KT, CA8QS 1 2 40    
 1.  
CACT 02 Đường lối cách mạng VN CA7QT, CA7VH1 1 3 55 CN Mác Lê  
 1.  
CATC04 Tín dụng và TTQT CA7QT, CA7KT 1 2 40    
 1.  
CADL12 Marketing du lịch CA7VH1, CA8VH 1 2 40    
 1.  
CACT 03 Tư tưởng Hồ Chí Minh CA8KT, CA8QS,CA8VH 1 2 40 CN Mác Lê  
 1.  
CACT 05 Pháp luật kinh tế CA8KT, CA8QS 1 2 40 Pháp luật đại cương  
 1.  
CACB04 Soạn thảo văn bản CA8KT, CA8QS 1 2 30    
 1.  
CAQT22 Quản trị kinh doanh CA8KT 1 3 55 Quản trị học  
Tổng cộng 11        
 Ghi chú : Đề nghị các bộ môn gửi phân công giảng viên giảng dạy cho phòng Đào tạo trước ngày 27/5.
Từ khóa:

học kỳ, năm học

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc