máy photocopy , cho thuê máy photocopy , bán máy photocopy , sửa máy photocopy , du lịch hàn quốc , áo đôi

Hướng dẫn thực hiện chế độ miễn, giảm học phí đối với HSSV Học kỳ I năm học 2014 - 2015

Đăng lúc: Chủ nhật - 21/09/2014 20:19 - Người đăng bài viết: admin
THÔNG BÁO
Về việc hướng dẫn thực hiện chế độ miễn, giảm học phí đối với HSSV
Học kỳ I năm học 2014 - 2015
 
     Căn cứ Thông tư Liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH, ngày 30/5/2014 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP, ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014 – 2015 và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ. Nhà trường hướng dẫn thực hiện miễn, giảm học phí đối với HSSV học kỳ I năm học 2014 - 2015 như sau:
I. Đối tượng miễn, giảm học phí:
     1. Đối tượng được miễn học phí:
     1. 1. Người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng:
- Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong  thời kỳ kháng chiến; Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; Bệnh binh;
- Con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945; con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945; con của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; con của Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến; con của liệt sỹ; con của thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; con của bệnh binh; con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.
     1.2. Học sinh, sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa.
     1.3. Học sinh, sinh viên bị tàn tật, khuyết tật thuộc diện hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.
     1.4. Học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.
     1.5. Học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số rất ít người ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn, bao gồm các dân tộc: La Hủ, La Ha, Pà Thẻn, Lự, Ngái, Chứt, Lô Lô, Mảng, Cơ Lao, Bố Y, Cống, Si La, Pu Péo, Rơ Măm, Brâu, Ơ Đu.
     2. Đối tượng được giảm 50% học phí:
 Học sinh, sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên.
II. Trình tự, thủ tục và hồ sơ:
     1. Yêu cầu về hồ sơ xét miễn, giảm học phí:
     1.1.  Người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng
- Đơn xin miễn giảm học phí theo mẫu;
- Bản sao giấy khai sinh;
- Bản sao hộ khẩu;
- Bản sao thẻ thương binh, bệnh binh…….;
- Giấy xác nhận của do cơ quan quản lý đối tượng người có công hoặc UBND xã xác nhận.
     1.2. Học sinh, sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa
- Đơn xin miễn giảm học phí theo mẫu;
- Bản sao giấy khai sinh;
- Bản sao giấy chứng tử của cha, mẹ;
- Giấy xác nhận của UBND cấp xã.
     1.3. Học sinh, sinh viên bị tàn tật, khuyết tật thuộc diện hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.
-  Đơn xin miễn giảm học phí theo mẫu;
- Bản sao giấy khai sinh;
- Kết luận của Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội cấp xã (Mẫu số 01- ban hành theo Thông tư số 26/2012/TT- BLĐTBXH ngày 12/11/2012 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội);
- Giấy chứng nhận hộ cận nghèo năm 2014 của UBND cấp xã.
     1.4. Học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo
- Đơn xin miễn giảm học phí theo mẫu;
- Bản sao giấy khai sinh;
- Bản sao sổ hộ khẩu;
- Giấy chứng nhận dân tộc (nếu có);
- Giấy chứng nhận hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo năm 2014 của UBND cấp xã.
     1.5. Học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số rất ít người ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn
- Đơn xin miễn giảm học phí theo mẫu;
- Bản sao giấy khai sinh;
- Bản sao sổ hộ khẩu;
- Giấy chứng nhận dân tộc (nếu có);
- Giấy chứng nhận thuộc xã khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn.
     1.6. Học sinh, sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên.
- Đơn xin miễn giảm học phí theo mẫu;
- Bản sao giấy khai sinh;
- Bản sao sổ hưởng trợ cấp hàng tháng của cha/mẹ;
- Bản sao quyết định của cơ quan mà cha/mẹ bị TNLĐ;
- Biên bản giám định thương tật do tai nạn lao động.
     2. Trình tự thực hiện miễn, giảm học phí:
Bước 1: Phòng Công tác HSSV (P. CTHSSV) thông báo, hướng dẫn HSSV làm hồ sơ.
Bước 2HSSV chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và đơn xin miễn giảm học phí theo mẫu có ý kiến xác nhận của GVCN.
Bước 3: HSSV nộp hồ sơ cho GVCN từ ngày 18/09/2014 đến ngày 30/09/2014.
Bước 4: P. CTHSSV thông báo danh sách tổng hợp đưa lên website để HSSV kiểm tra và phản hồi từ ngày 04/10/2014 đến ngày 10/10/2014.
Bước 5:  P. CTHSSV kiểm tra hồ sơ, quản lý và lưu hồ sơ theo quy định; lập danh sách, soạn Quyết định trình Ban Giám hiệu ký duyệt và thông tin đến HSSV.
Bước 6:  HSSV nhận tiền tại phòng Kế toán.
III. Quy định về miễn giảm học phí:
     1. Việc miễn, giảm học phí cho HSSV được thực hiện tại Trường. Nhà nước thực hiện cấp bù học phí trực tiếp cho nhà trường để nhà trường thực hiện chế độ miễn, giảm học phí cho HSSV thuộc đối tượng miễn, giảm học phí.
     2. Việc cấp bù học phí căn cứ số lượng người học thực tế thuộc diện được miễn, giảm học phí và mức thu học phí (mức cấp bù học phí cho các trường theo khung học phí của từng nhóm ngành được quy định tại Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ).
     3. Việc xét miễn, giảm học phí cho HSSV được tiến hành theo học kỳ. HSSV hoàn tất hồ sơ xét miễn, giảm học phí ở học kỳ nào thì được hưởng miễn, giảm học phí ở học kỳ đó. Không giải quyết truy lĩnh miễn, giảm học phí của các học kỳ trước. Nhà trường không giải quyết trường hợp HSSV nộp hồ sơ không đúng thời gian quy định.
     4. HSSV thuộc diện được miễn, giảm học phí mà cùng một lúc học ở nhiều trường (hoặc nhiều khoa trong cùng một trường) thì chỉ được hưởng chế độ ưu đãi về miễn, giảm học phí tại một trường duy nhất.
     5. Trong thời gian giải quyết hồ sơ miễn, giảm học phí đề nghị HSSV đóng đủ học phí học kỳ I năm học 2014 – 2015 theo thông báo của nhà trường.
     6. Các đối tượng trên chỉ làm hồ sơ 01 lần/khóa học, riêng đối tượng 1.3 và 1.4 phải nộp hồ sơ xét theo từng học kỳ.
     7. HSSV thuộc diện miễn, giảm học phí nếu bảo lưu kết quả học tập hoặc tạm ngừng học thì khi trở lại học phải làm lại hồ sơ miễn giảm học phí.
     8. Các bản sao đều có chứng thực, đóng giáp lai và có giá trị trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký.
Lưu ý:
-         HSSV tham khảo các quyết định quy định vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn tại trang web: www.ctm.edu.vn/phòng công tác HSSV.
-         Mẫu đơn xin miễn, giảm học phí HSSV tải trên  trang web: http://ctm.edu.vn/download/Mau-bieu-sinh-vien.html
 
Vậy nhà trường thông báo đến toàn thể HSSV biết và nộp hồ sơ miễn, giảm học phí đúng thời gian quy định để Trường thực hiện chế độ miễn, giảm học phí học kỳ I năm học 2014-2015 kịp thời. 
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc