máy photocopy , cho thuê máy photocopy , bán máy photocopy , sửa máy photocopy , du lịch hàn quốc , áo đôi

Hướng dẫn thực hiện chế độ miễn, giảm học phí đối với HSSV

Đăng lúc: Thứ ba - 22/09/2015 21:22 - Người đăng bài viết: admin
THÔNG BÁO
Về việc hướng dẫn thực hiện chế độ miễn, giảm học phí đối với HSSV
Học kỳ I năm học 2015 - 2016
 
     Căn cứ Thông tư số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH, ngày 30/5/2014 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP, ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014 – 2015 và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ;
     Căn cứ Thông tư số 14/2015/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 16/7/2015 của Bộ Giáo  dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
     Nhà trường hướng dẫn thực hiện miễn, giảm học phí đối với HSSV học kỳ I năm học 2015 - 2016 như sau:
I. Đối tượng miễn, giảm học phí:
   1. Đối tượng được miễn học phí:
   1. 1. Người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng:
     - Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong  thời kỳ kháng chiến; Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; Bệnh binh;
     - Con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945; con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945; con của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; con của Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến; con của liệt sỹ; con của thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; con của bệnh binh; con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.
   1.2. Học sinh, sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa.
   1.3. Học sinh, sinh viên bị tàn tật, khuyết tật thuộc diện hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.
   1.4. Học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.
   1.5. Học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số rất ít người ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn, bao gồm các dân tộc: La Hủ, La Ha, Pà Thẻn, Lự, Ngái, Chứt, Lô Lô, Mảng, Cơ Lao, Bố Y, Cống, Si La, Pu Péo, Rơ Măm, Brâu, Ơ Đu.
   2. Đối tượng được giảm 50% học phí:
   2.1. Học sinh, sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên.
   2.2. Học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở đi học trung cấp nghề và trung cấp chuyên nghiệp.
II. Trình tự, thủ tục và hồ sơ:
   1. Yêu cầu về hồ sơ xét miễn, giảm học phí:
   1.1.  Người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng
     - Đơn xin miễn giảm học phí theo mẫu;
     - Bản sao giấy khai sinh;
     - Bản sao hộ khẩu;
     - Bản sao thẻ thương binh, bệnh binh…….;
     - Giấy xác nhận do cơ quan quản lý đối tượng người có công hoặc UBND xã xác nhận.
   1.2. Học sinh, sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa
      - Đơn xin miễn giảm học phí theo mẫu;
      - Bản sao giấy khai sinh;
      - Bản sao giấy chứng tử của cha, mẹ;
     - Giấy xác nhận của UBND cấp xã.
   1.3. Học sinh, sinh viên bị tàn tật, khuyết tật thuộc diện hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.
     -  Đơn xin miễn giảm học phí theo mẫu;
    - Bản sao giấy khai sinh;
     - Kết luận của Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội cấp xã (Mẫu số 01- ban hành theo Thông tư số 26/2012/TT- BLĐTBXH ngày 12/11/2012 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội);
     - Giấy chứng nhận hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo năm 2015 của UBND cấp xã.
  1.4. Học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo
     - Đơn xin miễn giảm học phí theo mẫu;
     - Bản sao giấy khai sinh;
     - Bản sao sổ hộ khẩu;
     - Giấy chứng nhận dân tộc (nếu có);
     - Giấy chứng nhận hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo năm 2015 của UBND cấp xã.
   1.5. Học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số rất ít người ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn
     - Đơn xin miễn giảm học phí theo mẫu;
     - Bản sao giấy khai sinh;
     - Bản sao sổ hộ khẩu;
     - Giấy chứng nhận dân tộc (nếu có);
     - Giấy chứng nhận thuộc xã khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn.
   1.6. Học sinh, sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên.
     - Đơn xin miễn giảm học phí theo mẫu;
     - Bản sao giấy khai sinh;
     - Bản sao sổ hưởng trợ cấp hàng tháng của cha/mẹ;
     - Bản sao quyết định của cơ quan mà cha/mẹ bị TNLĐ;
     - Biên bản giám định thương tật do tai nạn lao động.
   1.7. Học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở đi học trung cấp nghề và trung cấp chuyên nghiệp.
     - Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở: Bản chính và 01 bản sao công chứng
  2. Trình tự thực hiện miễn, giảm học phí:
 
Các bước
công việc
Trách nhiệm Nội dung
thực hiện
Thời gian Các tài liệu, biểu mẫu
Bước 1: Phổ biến, hướng dẫn văn bản về miễn, giảm học phí GVCN,
BCSL,
HSSV
 
GVCN và BCSL tổ chức phổ biến, hướng dẫn văn bản về miễn, giảm học phí đến từng HSSV trong lớp.
 
Từ ngày 07/09/2015 đến ngày 12/09/2015
 
Thông báo về việc hướng dẫn thực hiện chế độ miễn, giảm học phí
Bước 2: HSSV chuẩn bị hồ sơ miễn, giảm học phí HSSV,
GVCN
Mỗi HSSV căn cứ vào thông báo của Trường tiến hành in mẫu đơn trên trang Web của Trường có xác nhận của GVCN và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ miễn, giảm học phí theo quy định. Từ ngày 07/09/2015 đến ngày 12/09/2015
 
Đơn xin miễn, giảm học phí
Bước 3: Nộp hồ sơ HSSV,
GVCN
HSSV nộp hồ sơ xin miễn, giảm học phí (mục 1) cho GVCN theo thời hạn quy định. Nếu quá thời hạn nhà trường không có trách nhiệm giải quyết miễn, giảm học phí của học kỳ đó. Từ ngày 12/09/2015 đến ngày 22/09/2015
 
Hồ sơ xin miễn, giảm học phí
Bước 4: Kiểm tra hồ sơ GVCN Sau khi HSSV nộp hồ sơ, GVCN có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ theo quy định, nếu thiếu yêu cầu HSSV bổ sung kịp thời. Từ ngày 12/09/2015 đến ngày 22/09/2015
 
 
Bước 5: Tổng hợp danh sách GVCN GVCN lập danh sách và hồ sơ theo đơn vị lớp và gửi cho Trưởng phòng CTHSSV tổng hợp. Từ ngày 22/09/2015 đến ngày 25/09/2015
 
 
Bước 6: Thông báo  dự thảo danh sách Phòng CTHSSV Phòng CTHSSV lập dự thảo tổng hợp danh sách miễn, giảm học phí và gửi cho các GVCN kiểm tra đồng thời đăng trên website của Trường để HSSV kiểm tra và phản hồi. Từ ngày 25/09/2015 đến ngày 30/09/2015
 
Danh sách HSSV được miễn, giảm học phí
Bước 7: Ra quyết định miễn, giảm học phí Hội đồng xét MGHP, Phòng CTHSSV, BPKT - Hội đồng họp xét, công nhận danh sách và hồ sơ MGHP.
- Phòng CTHSSV kiểm tra tài liệu, mẫu biểu và soạn thảo quyết định trình Hiệu trưởng ký.
- BPKT quản lý, theo dõi, lưu hồ sơ miễn, giảm học phí.
Từ ngày 01/10/2015 đến ngày 10/10/2015
 
Quyết định miễn, giảm học phí
Bước 8: Thông báo kết quả xét miễn, giảm học phí Phòng CTHSSV Phòng CTHSSV thông báo kết quả xét miễn, giảm học phí cho toàn thể HSSV trên trang Web của Trường và bảng tin. Từ ngày 10/10/2015 đến ngày 17/10/2015
 
 
Bước 9: Nhận tiền miễn, giảm học phí HSSV, BPKT HSSV nhận tiền miễn, giảm học phí tại BPKT. Từ ngày 17/10/2015 đến ngày 30/10/2015
 
 
 
III. Quy định về miễn giảm học phí:
   1. Việc miễn, giảm học phí cho HSSV được thực hiện tại Trường. Nhà nước thực hiện cấp bù học phí trực tiếp cho nhà trường để nhà trường thực hiện chế độ miễn, giảm học phí cho HSSV thuộc đối tượng miễn, giảm học phí.
   2. Việc cấp bù học phí căn cứ số lượng người học thực tế thuộc diện được miễn, giảm học phí và mức thu học phí (mức cấp bù học phí cho các trường theo khung học phí của từng nhóm ngành được quy định tại Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ).
   3. Việc xét miễn, giảm học phí cho HSSV được tiến hành theo học kỳ. HSSV hoàn tất hồ sơ xét miễn, giảm học phí ở học kỳ nào thì được hưởng miễn, giảm học phí ở học kỳ đó. Không giải quyết truy lĩnh miễn, giảm học phí của các học kỳ trước. Nhà trường không giải quyết trường hợp HSSV nộp hồ sơ không đúng thời gian quy định.
   4. HSSV thuộc diện được miễn, giảm học phí mà cùng một lúc học ở nhiều trường (hoặc nhiều khoa trong cùng một trường) thì chỉ được hưởng chế độ ưu đãi về miễn, giảm học phí tại một trường duy nhất.
   5. Trong thời gian giải quyết hồ sơ miễn, giảm học phí đề nghị HSSV đóng đủ học phí học kỳ I năm học 2015 – 2016 theo thông báo của nhà trường.
   6. Không áp dụng chế độ miễn, giảm học phí đối với trường hợp đang hưởng lương hoặc sinh hoạt phí khi đi học.
   7. HSSV thuộc diện miễn, giảm học phí nếu bảo lưu kết quả học tập hoặc tạm ngừng học thì khi trở lại học phải làm lại hồ sơ miễn giảm học phí.
   8. Các bản sao đều có chứng thực, đóng giáp lai và có giá trị trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký.
Lưu ý:
     - HSSV tham khảo các quyết định quy định vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn tại trang web: www.ctm.edu.vn/phòng công tác HSSV.
     - Mẫu đơn xin miễn, giảm học phí HSSV tải trên trang web: www.ctm.edu.vn/Download/Mẫu đơn.

     Vậy nhà trường thông báo đến toàn thể HSSV biết và nộp hồ sơ miễn, giảm học phí đúng thời gian quy định để Trường thực hiện chế độ miễn, giảm học phí học kỳ I năm học 2015-2016 kịp thời. 
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc