máy photocopy , cho thuê máy photocopy , bán máy photocopy , sửa máy photocopy , du lịch hàn quốc , áo đôi

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN NĂM HỌC 2013 - 2014

Đăng lúc: Thứ hai - 10/02/2014 03:54 - Người đăng bài viết: admin
 
CHƯƠNG TRÌNH
CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN NĂM HỌC 2013 - 2014
 
         Căn cứ Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 08 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy;
         Căn cứ Quyết định số 50/2007/QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 08 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về công tác giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp;
         Căn cứ Quyết định số 5323/QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 11 năm 2012 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình Công tác học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp giai đoạn 2012-2016;
Căn cứ Phương hướng nhiệm vụ năm học 2013-2014 của trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch,
Nhà trường xây dựng Chương trình công tác học sinh, sinh viên năm học 2013-2014 như sau:
I. NỘI DUNG
1. Công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho HSSV
- Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh: Giáo dục chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cho HSSV theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh gắn với chuẩn đầu ra của mỗi ngành, nghề đào tạo.
- Tích cực tuyên truyền, phổ biến, giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS và các hoạt động khác có liên quan đến HSSV; hướng dẫn HSSV chấp hành pháp luật và nội quy, quy chế, ý thức tổ chức kỷ luật trong học tập và rèn luyện.
- Đổi mới hình thức, phương pháp và nội dung tuyên truyền, giáo dục theo hướng phát huy tính chủ động, tích cực của HSSV.
- Phối hợp tuyên truyền, tổ chức các hoạt động trong các ngày lễ lớn trong năm học.
- Phối hợp tuyên truyền, tổ chức các hoạt động tình nguyện, tư vấn mùa thi năm 2014.
2. Công tác tổ chức, quản lý hoạt động học tập và rèn luyện của HSSV
- Tổ chức tiếp nhận thí sinh trúng tuyển vào học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và nhà trường, sắp xếp bố trí vào các lớp HSSV; chỉ định Ban cán sự lớp HSSV lâm thời (lớp trưởng, lớp phó) trong thời gian đầu khoá học; làm thẻ cho HSSV.
- Phối hợp tổ chức tiếp nhận HSSV vào ở nội trú, đặc biệt là HSSV mới nhập học.
- Thống kê, tổng hợp, cập nhật dữ liệu, quản lý tốt hồ sơ của HSSV.
- Giải quyết các công việc hành chính có liên quan cho HSSV.
- Theo dõi, đánh giá ý thức rèn luyện của HSSV từng tháng; phân loại, xếp loại HSSV cuối học kỳ, năm học; tiến hành nghiên cứu, cải tiến nội dung, hình thức và quy trình đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV và ban hành quy định cụ thể hoá về việc đánh giá rèn luyện HSSV.
- Tổ chức xét thi đua, khen thưởng cho tập thể và cá nhân HSSV đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện trong từng học kỳ và năm học; xử lý kỷ luật đối với HSSV vi phạm quy chế, nội quy.
- Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” vào cho HSSV hệ cao đẳng khóa 7,8 và hệ trung cấp khóa 50.
- Phối hợp tổ chức cho HSSV tham gia viết bài cho Tập san nội bộ; tham gia thi Olympic môn Giáo dục Chính trị do Khối các trường Cao đẳng và TCCN số 1 tỉnh Thái Nguyên phát động.
- Phối hợp với các Khoa, Trung tâm tuyển sinh và tư vấn giới thiệu việc làm tổ chức các hoạt động tư vấn học tập, nghề nghiệp, việc làm cho HSSV.
- Phối hợp với phòng Đào tạo, phòng Thanh tra Khảo thí và Đảm bảo chất lượng và các Khoa trong việc đánh giá, tổng hợp kết quả học tập của HSSV.
- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý HSSV; nâng cao hiệu quả trong công tác thông kê, nắm tình hình HSSV.
- Phối hợp theo dõi công tác phát triển Đảng trong HSSV; tạo điều kiện thuận lợi cho HSSV tham gia tổ chức Đảng, các đoàn thể trong trường; phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm của đảng viên là HSSV nhằm tạo động lực phấn đấu trong toàn thể HSSV.
3. Công tác an ninh chính trị, trật tự, an toàn, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội trong HSSV
- Chủ động phối hợp với công an và chính quyền địa phương trong công tác quản lý HSSV nội trú, ngoại trú; ký kết Qui chế phối hợp về công tác chính trị, an ninh trật tự xã hội trong trường học.
- Phối hợp với bộ phận bảo vệ cơ quan và Ban quản lý ký túc xá tăng cường quản lý HSSV nội trú
- Triển khai thực hiện tốt Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc gắn với việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống tội phạm, Chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống ma túy giai đoạn 2012-2016; Chương trình hành động của ngành Giáo dục về phòng chống tác hại của trò chơi trực tuyến có nội dung không lành mạnh, bạo lực giai đoạn 2011-2015.
  4. Thực hiện các chế độ, chính sách HSSV
  - Tiếp tục phối hợp thực hiện tốt chính sách tín dụng đào tạo; thực hiện tốt chế độ, chính sách về miễn, giảm học phí, học bổng chính sách, trợ cấp xã hội cho HSSV trong năm học.
- Phối hợp chặt chẽ với Đoàn TN nhà trường và các cơ quan đơn vị ở địa phương để hỗ trợ HSSV có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện, không để HSSV phải bỏ học vì không có tiền đóng học phí và đảm bảo cuộc sống tối thiểu.
   5. Công tác văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao
- Đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong toàn trường, tạo sân chơi lành mạnh để thu hút HSSV tham gia. Phối hợp với Đoàn TN nhà trường tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao nhân dịp các ngày lễ lớn ít nhất 2 đợt/năm học.
- Tích cực tham gia các hoạt động thể dục thể thao do Khối trường Cao đẳng và TCCN tỉnh Thái Nguyên, Thành đoàn địa phương và Trung ương tổ chức.
6. Công tác y tế trường học
- Phối hợp tổ chức thực hiện công tác khám sức khoẻ cho HSSV.
- Tiếp tục tuyên truyền và hướng dẫn về tham gia công tác bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân  thể cho HSSV theo đúng quy định nhằm đảm bảo quyền lợi cho HSSV.
- Tổ chức thực hiện tốt các quy định về vệ sinh tr­ường học, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trư­ờng, vệ sinh an toàn thực phẩm; xây dựng môi trường trường học an toàn, lành mạnh, xanh, sạch, đẹp.
IITỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban Giám hiệu nhà trường trực tiếp chỉ đạo về Công tác HSSV năm học 2013 - 2014.
2. Phòng Công tác HSSV là đầu mối chủ trì xây dựng kế hoạch, thực hiện nhiệm vụ công tác HSSV năm học 2013-2014 và báo cáo kết quả công tác HSSV với nhà trường và các bộ ngành có liên quan; phối hợp với Đoàn TN và các đơn vị trong trường thực hiện tốt các nội dung công tác HSSV trong năm học như sau:
- Phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện công tác quản lý HSSV và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cho HSSV.      
          - Phối hợp Phòng Quản trị - Đời sống tổ chức thực hiện công tác y tế học đường, đẩy mạnh công tác giữ gìn vệ sinh trong Nhà trường.
          - Phối hợp với phòng Đào tạo và các Khoa quản lý, giáo dục HSSV, tư vấn học tập, đánh giá và tổng hợp kết quả học tập và rèn luyện của HSSV.
- Phối hợp với Trung tâm tuyển sinh và tư vấn giới thiệu việc làm tổ chức tư vấn nghề nghiệp, việc làm cho HSSV.
Trên đây là chương trình công tác HSSV năm học 2013 - 2014 của Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch. Các đơn vị liên quan quán triệt, triển khai thực hiện chương trình công tác HSSV năm học 2013 - 2014 nghiêm túc và hiệu quả./.
   
 
 
 
 
 
                                  
 KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
ThS. Lê Thị Kim Dung

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc