máy photocopy , cho thuê máy photocopy , bán máy photocopy , sửa máy photocopy , du lịch hàn quốc , áo đôi

Ban hành quy định đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên tại trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch

Đăng lúc: Thứ hai - 06/10/2014 23:41 - Người đăng bài viết: admin
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành quy định đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên
tại trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch
 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ "Điều lệ trường Cao đẳng" ban hành theo Thông tư số 14/2009/TT- BGDĐT ngày 28/05/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Quyết định số 2192/QĐ-BCT ngày 14/03/2014 của Bộ Công Thương ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 60/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 16 tháng 10 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Công tác học sinh, sinh viên,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên tại trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ năm học 2014 -2015. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bị bãi bỏ.
Điều 3. Phụ trách các đơn vị, toàn thể cán bộ, viên chức và học sinh, sinh viên chịu trách nhiệm thi hành quy định này./.



TẢI VỀ: Quy định đánh giá kết quả rèn luyện học sinh, sinh viên tại trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch
 
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc