máy photocopy , cho thuê máy photocopy , bán máy photocopy , sửa máy photocopy , du lịch hàn quốc , áo đôi

Hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách đối với HSSV

Hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách đối với HSSV

Thông báo về việc hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách đối với HSSV - Học kỳ II năm học 2016 - 2017

Đăng lúc: 28-03-2017 05:34:47 AM | Đã xem: 697 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Công tác HSSV
Học kỳ I năm học 2015 - 2016

Hướng dẫn thực hiện chế độ miễn, giảm học phí đối với HSSV

Căn cứ Thông tư số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH, ngày 30/5/2014 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP, ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí ...

Đăng lúc: 23-09-2015 03:22:40 AM | Đã xem: 2779 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo , Công tác HSSV
Đăng lúc: 29-05-2015 11:38:22 AM | Đã xem: 1815 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Công tác HSSV
Đăng lúc: 22-04-2015 10:13:05 AM | Đã xem: 1687 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Công tác HSSV
HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP VÀ KHEN THƯỞNG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014-2015

HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP VÀ KHEN THƯỞNG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014-2015

Ngày 01 tháng 04 năm 2015, Hội đồng thi đua khen thưởng Trường đã họp xét thi đua Khối HSSV học kỳ I năm học 2014-2015 với kết quả như sau:

Đăng lúc: 21-04-2015 11:40:20 AM | Đã xem: 1779 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Công tác HSSV
CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

“DÂN CHỦ VÀ NÊU GƯƠNG” và “PHONG CÁCH ỨNG XỬ THỨC TỈNH TÂM HỒN” những tia vàng lấp lánh trong minh triết “Chính trị - Giáo dục” của Hồ Chí Minh

Đăng lúc: 10-10-2014 06:14:36 AM | Đã xem: 1052 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Công tác HSSV , HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
Hướng dẫn thực hiện chế độ miễn, giảm học phí đối với HSSV  Học kỳ I năm học 2014 - 2015

Hướng dẫn thực hiện chế độ miễn, giảm học phí đối với HSSV Học kỳ I năm học 2014 - 2015

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH, ngày 30/5/2014 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP, ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014 – 2015 và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ. Nhà trường hướng dẫn thực hiện miễn, giảm học phí đối với HSSV học kỳ I năm học 2014 - 2015 như sau:

Đăng lúc: 22-09-2014 02:19:42 AM | Đã xem: 1237 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo , Công tác HSSV

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN NĂM HỌC 2014 -2015

Nhà trường xây dựng Chương trình công tác học sinh, sinh viên năm học 2014-2015

Đăng lúc: 16-09-2014 02:36:24 AM | Đã xem: 2184 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Công tác HSSV
THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2013-2014 (Đợt 2)

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2013-2014 (Đợt 2)

Ngày 04 tháng 09 năm 2014, Hội đồng thi đua khen thưởng Trường đã họp xét thi đua khối HSSV học kỳ II năm học 2013-2014 với kết quả như sau:

Đăng lúc: 10-09-2014 11:19:12 AM | Đã xem: 1002 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo , Công tác HSSV
Đăng lúc: 27-07-2014 03:04:40 PM | Đã xem: 579 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Công tác HSSV

QUY ĐỊNH VỀ VÙNG CÓ ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI KHÓ KHĂN VÀ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN

Vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn theo quy định tại các Quyết định dưới đây:

Đăng lúc: 14-04-2014 09:41:14 AM | Đã xem: 5031 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Công tác HSSV

QUY CHẾ RÈN LUYỆN - QĐ 60

Đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục đại học và trường trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy

Đăng lúc: 14-04-2014 06:00:04 AM | Đã xem: 588 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Công tác HSSV

QUY CHẾ HSSV - QĐ 42

Học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy

Đăng lúc: 14-04-2014 05:56:54 AM | Đã xem: 594 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Công tác HSSV
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN NĂM HỌC 2013 - 2014

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN NĂM HỌC 2013 - 2014

Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh: Giáo dục chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cho HSSV theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh gắn với chuẩn đầu ra của mỗi ngành, nghề đào tạo.

Đăng lúc: 10-02-2014 09:54:20 AM | Đã xem: 617 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Công tác HSSV