máy photocopy , cho thuê máy photocopy , bán máy photocopy , sửa máy photocopy , du lịch hàn quốc , áo đôi

Cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

Đăng lúc: Thứ tư - 04/03/2015 22:49 - Người đăng bài viết: admin
THỂ LỆ
Cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

     Thực hiện Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 30/9/2014 của UBND tỉnh Thái Nguyên về  tổ chức  cuộc thi viết tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ Thể lệ số 16/TL-BTC ngày 13/01/2015 của Ban tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” tỉnh Thái Nguyên, Ban chấp hành Công đoàn trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch triển khai tới toàn thể các đồng chí đoàn viên công đoàn Thể lệ cuộc thi cụ thể như sau:
I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI
          Toàn thể các đồng chí đoàn viên công đoàn.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI
1. Nội dung thi
      Trả lời 09 câu hỏi về một số nội dung của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 28 tháng 11 năm 2013 (Ban hành kèm theo Thể lệ này).
2. Hình thức thi
      Cuộc thi được tổ chức theo hình thức thi viết bằng tiếng Việt.
III. QUY ĐỊNH VỀ BÀI DỰ THI
1. Yêu cầu về nội dung
     Đúng chủ đề, nội dung quy định; nội dung bài dự thi không được sao chép lại của người khác dưới mọi hình thức; nếu trích dẫn nội dung, hình ảnh, tư liệu để minh họa phải có chú thích rõ ràng.
     Nghiêm cấm các trường hợp lợi dụng bài dự thi để vu khống, bịa đặt, xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước Việt Nam; vi phạm đạo đức, thuần phong, mỹ tục và các vi phạm pháp luật khác.
Trường hợp vi phạm các quy định trên sẽ bị hủy bài thi hoặc hủy giải thưởng.
2. Yêu cầu về hình thức
     Bài dự thi được thực hiện bằng tiếng Việt, viết tay hoặc đánh máy trên giấy A4, cỡ chữ 14 Times New Roman; đánh số trang theo thứ tự. Trường hợp bài dự thi có nhiều trang phải đóng lại thành quyển. Trang bìa bài dự thi ghi rõ họ tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; dân tộc; địa chỉ (nơi ở, nơi học tập hoặc nơi công tác) của người dự thi. Ngoài phong bì của bài dự thi ghi rõ: “Dự thi tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.
     Khuyến khích các bài dự thi thực hiện công phu, hình thức đẹp, có hình ảnh, tư liệu phong phú.
3. Số lượng bài dự thi
Mỗi cá nhân chỉ được tham gia 01 bài dự thi.
IV. THỜI GIAN TỔ CHỨC CUỘC THI
     Các tổ Công đoàn triển khai tại đơn vị, thu và nộp bài dự thi về Ban chấp hành Công đoàn trường Cao đẳng Thương mại & Du lịch vào Thứ 4 ngày 01/4/2015(Đồng chí Nguyễn Thu Hiển – Phòng kế toán tài chính).
V. GIẢI THƯỞNG CUỘC THI
1. Ở Trung ương: Cơ cấu giải thưởng
a) Một giải đặc biệt: 30.000.000 đồng;
b) Một giải nhất: 20.000.000 đồng;
c) Mười giải nhì, mỗi giải: 15.000.000 đồng;
d) Hai mươi giải ba, mỗi giải: 7.000.000 đồng;
đ) Một trăm ba mươi giải khuyến khích, mỗi giải: 3.000.000 đồng;
e) Một số giải phụ khác theo quyết định của Ban Tổ chức cuộc thi Trung ương, mỗi giải 3.000.000 đồng.
2. Ở tỉnh: Cơ cấu giải thưởng
a) 01 giải nhất: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Giấy chứng nhận của Trưởng Ban tổ chức cuộc thi và giải thưởng trị giá 4.000.000 đồng.
b) 05 giải nhì: Giấy chứng nhận của Trưởng Ban tổ chức cuộc thi và giải thưởng trị giá 2.000.000 đồng/ giải.
c) 10 giải ba: Giấy chứng nhận của Trưởng Ban tổ chức cuộc thi và giải thưởng trị giá 1.500.000 đồng/ giải.
d) 20 giải khuyến khích: Giấy chứng nhận của Trưởng Ban tổ chức cuộc thi và giải thưởng trị giá 700.000 đồng/ giải.
          Trên đây là Thể lệ cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Đề nghị các tổ Công đoàn nghiêm túc triển khai thực hiện,
 
 
CÂU HỎI CUỘC THI VIẾT
“TÌM HIỂU HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM”
 
Câu 1.
     Từ năm 1945 khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) đến nay, nước ta có mấy bản Hiến pháp? Các bản Hiến pháp đó được Quốc hội thông qua vào ngày, tháng, năm nào?
Câu 2.
     Bản Hiến pháp mới được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 28/11/2013 (Hiến pháp năm 2013) có hiệu lực từ ngày, tháng, năm nào? So với Hiến pháp năm 1992 (được sửa đổi, bổ sung năm 2001) có bao nhiêu điều được giữ nguyên? Có bao nhiêu điều được sửa đổi, bổ sung? Điều sửa đổi, bổ sung nào bạn tâm đắc nhất? Vì sao?
Câu 3.
     Điều 2 Hiến pháp năm 2013 khẳng định “Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Nhân dân làm chủ; tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân…”. Bạn hãy nêu và phân tích ngắn gọn các quy định của Hiến pháp năm 2013 về những cách thức để Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước.
Câu 4.
     Những quy định nào của Hiến pháp năm 2013 thể hiện tư tưởng đại đoàn kết dân tộc?
Câu 5.
     Những điểm mới của Hiến pháp năm 2013 so với Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001) về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân? Điểm mới nào bạn tâm đắc nhất? Vì sao?
Câu 6.
     Những điểm mới, quan trọng về vị trí, chức năng của Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân trong Hiến pháp năm 2013. Phân tích điểm mới về mối quan hệ giữa các cơ quan đó trong thực hiện quyền lực Nhà nước?
Câu 7.
     Cấp chính quyền địa phương quy định trong Hiến pháp năm 2013 gồm những cơ quan nào? Bạn hãy nêu nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của chính quyền địa phương đối với Nhân dân.
Câu 8.
     Hiến pháp năm 2013 quy định như thế nào về trách nhiệm của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân đối với cử tri và Nhân dân?
Câu 9.
     “…Nhân dân Việt Nam xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến pháp này vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” (trích Lời nói đầu Hiến pháp năm 2013)
Theo bạn, Nhà nước và mỗi người dân có trách nhiệm làm gì và làm như thế nào để thi hành và bảo vệ Hiến pháp?
     (Riêng câu 09 viết không quá 1.000 từ tương đương 3 trang A4 viết tay hoặc đánh máy tính cỡ chữ 14 Times New Roman).
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc